Бургас

Цена на земеделските земи в област Бургас

През 2013 година се отчита спад на пазара на земеделски земи в област Бургас. Реализирани са 5 308 сделки за 49 522 дка земя. Размерът на продадената земя е близо два пъти по-малко спрямо равнището през 2012 година. Средната пазарна цена за областта е 388 лв/дка или с 12 на сто по-малко от предходната година.

Най-много сделки са реализирани в община Айтос - 1 094 за 9 207 дка земеделска земя за категория “ниви”. Средната пазарна цена за общината е 384 лв/дка.

Най-много земя е продадена в община Средец - 14 947 дка на цена от 254 лв/дка.

Най-високата пазарна цена отчетена за област Бургас е в община Камено - 622 лв/ дка за категория “ниви”, а най-ниската в община Приморско - 147 лв/дка.

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно параграф 2е от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и  чл.77б от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2013/2014 година за територията на Област Бургас по землища:
Protokol_ODZ_Burgas_2013_2014.pdf

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени на база предходната стопанска 2016/2017 година за територията на Област Бургас

Subscribe to Бургас