ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на село Чубра, община Сунгурларе.