ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.