Пазарджик

Сделки със земя в област Пазарджик

През 2013 година пазарът на земеделски земи в област Пазарджик е по-активен в сравнение с 2012 година. Реализирани са 2 851 сделки за 28 839 дка земеделска земя. В сравнение с равнището на предходната година, броят на сделките е с 6 на сто повече, а продадената земя с 33 на сто повече. В област Пазарджик се отчита леко повишение на средната пазарна цена - 389 лв/дка.

Най-много продадена земя е регистрирана е община Пазарджик - 12 006 дка при средна пазарна цена - 440 лв/дка за категория “ниви”.

Най-малко сделки са сключени в община Батак - 3 сделки за 2 дка земеделска земя на цена от 198 лв/дка.

Най-ниската цена за област Пазарджик е отчетена в община Белово - 136 лв/дка за категория “ниви”.

Subscribe to Пазарджик