Продава нива 953кв.м. в Куртово Конаре община Стамболийски 014017

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - овощна градина, но на терен е нива, находяща се в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.

Продава нива 1дка в Куртово Конаре община Стамболийски 004158

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА, находяща се в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.