Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - овощна градина, но на терен е нива, находяща се в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА, находяща се в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.