ИМОТЪТ е продаден.

 

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на село Езеро, община Нова Загора.