Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на село Стоил войвода, община Нова Загора.