Полска култура 5дка 862кв.м. в село Струпец община Сливен 079018

Продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА, находяща се в землището на село Струпец, община Сливен.

Нивата се намира в местността ЧАЛТАКЛЯ, с площ 5,862дка.

Полска култура 5дка 985кв.м. в Струпец 044001

Продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА, находяща се в землището на село Струпец, община Сливен.

Продава нива 6дка 94кв.м. в село Струпец община Сливен 034005

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА, находяща се в землището на село Струпец, община Сливен.

Продава нива в Ичера

ПРОДАВАМЕ земеделски имот с НТП нива, находящ се в землището на село Ичера, община Сливен.

Имотът е с площ 1000кв.м. и се намира в местността Стойкова бахча.

Продава пасище в Ичера

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване пасище, находящо се в землището на село Ичера, община Сливен.