ПРОДАВАМЕ земеделски имот с НТП нива, находящ се в землището на село Ичера, община Сливен.

Имотът е с площ 1000кв.м. и се намира в местността Стойкова бахча.

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване пасище, находящо се в землището на село Ичера, община Сливен.