ИМОТЪТ Е ПРОДАДЕН

ПРОДАВАМЕ земеделски имот с НТП нива, находящ се в землището на село Ичера, община Сливен.

ИМОТЪТ Е ПРОДАДЕН.

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване пасище, находящо се в землището на село Ичера, община Сливен.