СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА 2016 ГОДИНА ПО ОБЩИНИ И ЗЕМЛИЩА - ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ, ОПРЕДЕЛЕНО С ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНА КОМИСИЯ НА 27.01.2017 Г. , НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД 11-40/04.01.2017 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПЛОВДИВ.
ДОКЛАДЪТ НА КОМИСИЯТА Е ОДОБРЕН ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПЛОВДИВ НА 31.01.2017 Г.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТ ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, ОДОБРЕН ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПЛОВДИВ НА 10.03.2017 Г.

№ по ред Община Землище Мярка Нива Трайни насажде- ния Пасище, мера Ливада Оризище
1 Асеновград Асеновград лв/дка 36.00 37.00 7.00 11.00  
2 Асеновград Боянци лв/дка 30.00 30.00 7.00 11.00  
3 Асеновград Горнослав лв/дка 20.00 21.00 7.00 11.00  
4 Асеновград Долнослав лв/дка 21.00 22.00 8.00 11.00  
5 Асеновград Златовръх лв/дка 20.00 22.00 12.00 10.00  
6 Асеновград Избеглии лв/дка 8.00 22.00 7.00 11.00  
7 Асеновград Козаново лв/дка 11.00 22.00 7.00 11.00  
8 Асеновград Конуш лв/дка 17.00 30.00 7.00 10.00  
9 Асеновград Мулдава лв/дка 29.00 22.00 7.00 11.00  
10 Асеновград Новаково лв/дка 24.00 18.00 9.00 11.00  
11 Асеновград Нови извор лв/дка 19.00 15.00 7.00 11.00  
12 Асеновград Патриарх Евтимово лв/дка 32.00 12.00 7.00 11.00  
13 Асеновград Стоево лв/дка 17.00 22.00 7.00 15.00  
14 Асеновград Тополово лв/дка 12.00 18.00 7.00 11.00  
15 Асеновград Червен лв/дка 30.00 28.00 7.00 11.00  
16 Асеновград Долни Воден лв/дка 60.00 22.00 7.00 11.00  
17 Асеновград Горни Воден лв/дка 47.00 22.00 7.00 11.00  
18 Асеновград Леново лв/дка 29.00 10.00 7.00 11.00  
19 Асеновград Бор лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
20 Асеновград Врата лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
21 Асеновград Добростан лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
22 Асеновград Косово лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
23 Асеновград Лясково лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
24 Асеновград Мостово лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
25 Асеновград Орешец лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
26 Асеновград Сини връх лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
27 Асеновград Три могили лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
28 Асеновград Узуново лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
29 Асеновград Кв. Наречен лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
30 Асеновград Бачково лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
31 Асеновград Жълт Камък лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
                 
32 Брезово Брезово лв/дка 28.00 15.00 7.00 11.00  
33 Брезово Бабек лв/дка 8.00 8.00 6.00 11.00  
34 Брезово Борец лв/дка 23.00 24.00 6.00 11.00  
35 Брезово Върбен лв/дка 20.00 29.00 6.00 11.00  
36 Брезово Дрангово лв/дка 28.00 20.00 6.00 11.00  
37 Брезово Зелениково лв/дка 16.00 15.00 6.00 14.00  
38 Брезово Златосел лв/дка 21.00 17.00 6.00 11.00  
39 Брезово Отец Кирилово лв/дка 26.00 16.00 6.00 11.00  
40 Брезово Пъдарско лв/дка 18.00 16.00 6.00 11.00  
41 Брезово Розовец лв/дка 8.00 16.00 6.00 8.00  
42 Брезово Свежен лв/дка 8.00 16.00 6.00 6.00  
43 Брезово Стрелци лв/дка 27.00 8.00 6.00 13.00  
44 Брезово Сърнегор лв/дка 12.00 16.00 6.00 11.00  
45 Брезово Тюркмен лв/дка 17.00 16.00 6.00 11.00  
46 Брезово Чехларе лв/дка 15.00 16.00 6.00 11.00  
47 Брезово Чоба лв/дка 28.00 28.00 6.00 28.00  
                 
48 Калояново Бегово лв/дка 23.00 40.00 6.00 23.00 22.00
49 Калояново Главатар лв/дка 40.00 25.00 6.00 13.00  
50 Калояново Горна Махала лв/дка 17.00 16.00 6.00 13.00  
51 Калояново Долна Махала лв/дка 20.00 31.00 6.00 13.00  
52 Калояново Дуванлии лв/дка 16.00 14.00 6.00 13.00  
53 Калояново Дълго поле лв/дка 20.00 59.00 6.00 13.00 33.00
54 Калояново Житница лв/дка 17.00 13.00 6.00 13.00  
55 Калояново Иван Вазово лв/дка 11.00 17.00 6.00 10.00  
56 Калояново Калояново лв/дка 14.00 17.00 5.00 14.00 14.00
57 Калояново Отец Паисиево лв/дка 18.00 20.00 6.00 13.00  
58 Калояново Песнопой лв/дка 15.00 14.00 6.00 17.00  
59 Калояново Ръжево лв/дка 22.00 35.00 6.00 13.00 30.00
60 Калояново Ръжево Конаре лв/дка 14.00 45.00 7.00 13.00 19.00
61 Калояново Сухозем лв/дка 24.00 21.00 6.00 18.00 23.00
62 Калояново Черноземен лв/дка 19.00 17.00 6.00 13.00 31.00
                 
63 Карлово Баня лв/дка 13.00 15.00 14.00 15.00  
64 Карлово Бегунци лв/дка 9.00 7.00 14.00 10.00  
65 Карлово Богдан лв/дка 11.00 15.00 14.00 7.00  
66 Карлово Васил Левски лв/дка 11.00 9.00 11.00 11.00  
67 Карлово Ведраре лв/дка 8.00 7.00 14.00 10.00  
68 Карлово Войнягово лв/дка 7.00 8.00 14.00 7.00  
69 Карлово Горни Домлян лв/дка 9.00 7.00 14.00 11.00  
70 Карлово Домлян лв/дка 8.00 7.00 7.00 10.00  
71 Карлово Дъбене лв/дка 9.00 10.00 14.00 8.00  
72 Карлово Иганово лв/дка 8.00 7.00 14.00 10.00  
73 Карлово Карлово лв/дка 14.00 10.00 14.00 8.00  
74 Карлово Калофер лв/дка 10.00 39.00 13.00 9.00  
75 Карлово Клисура лв/дка 10.00 7.00 15.00 10.00  
76 Карлово Каравелово лв/дка 10.00 7.00 10.00 8.00  
77 Карлово Климент лв/дка 7.00 13.00 6.00 5.00  
78 Карлово Куртово лв/дка 8.00 19.00 14.00 11.00  
79 Карлово Кърнаре лв/дка 11.00 9.00 14.00 10.00  
80 Карлово Марино поле лв/дка 13.00 7.00 14.00 7.00  
81 Карлово Московец лв/дка 9.00 57.00 10.00 6.00  
82 Карлово Мраченик лв/дка 7.00 19.00 7.00 7.00  
83 Карлово Певците лв/дка 8.00 8.00 14.00 10.00  
84 Карлово Пролом лв/дка 7.00 7.00 14.00 7.00  
85 Карлово Розино лв/дка 18.00 22.00 10.00 22.00  
86 Карлово Слатина лв/дка 11.00 10.00 9.00 10.00  
87 Карлово Соколица лв/дка 8.00 7.00 14.00 8.00  
88 Карлово Столетово лв/дка 12.00 10.00 14.00 10.00  
89 Карлово Христо Даново лв/дка 12.00 17.00 10.00 13.00  
                 
90 Кричим Кричим лв/дка 38.00 32.00 6.00 26.00  
                 
91 Куклен Куклен лв/дка 60.00 57.00 7.00 6.00  
92 Куклен Добралък лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
93 Куклен Гълъбово лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
94 Куклен Руен лв/дка 47.00 49.00 7.00 6.00  
95 Куклен Цар Калоян лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
96 Куклен Яврово лв/дка 7.00 5.00 7.00 6.00  
                 
97 Лъки Белица лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
98 Лъки Борово лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
99 Лъки Джурково лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
100 Лъки Дряново лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
101 Лъки Здравец лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
102 Лъки Лъкавица лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
103 Лъки Лъки лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
104 Лъки Манастир лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
105 Лъки Югово лв/дка 10.00 22.00 7.00 8.00  
                 
106 "Марица" Бенковски лв/дка 17.00 31.00 7.00 8.00  
107 "Марица" Войводиново лв/дка 21.00 35.00 7.00 8.00  
108 "Марица" Войсил лв/дка 22.00 42.00 7.00 8.00 27.00
109 "Марица" Граф Игнатиево лв/дка 20.00 31.00 7.00 8.00 27.00
110 "Марица" Динк лв/дка 20.00 14.00 7.00 8.00  
111 "Марица" Желязно лв/дка 18.00 31.00 7.00 8.00  
112 "Марица" Калековец лв/дка 23.00 28.00 7.00 8.00  
113 "Марица" Костиево лв/дка 26.00 38.00 7.00 8.00 27.00
114 "Марица" Крислово лв/дка 15.00 7.00 7.00 8.00  
115 "Марица" Маноле лв/дка 21.00 29.00 7.00 8.00 27.00
116 "Марица" Манолско Конаре лв/дка 22.00 31.00 7.00 8.00 27.00
117 "Марица" Радиново лв/дка 22.00 31.00 7.00 8.00 27.00
118 "Марица" Рогош лв/дка 29.00 31.00 7.00 8.00 35.00
119 "Марица" Скутаре лв/дка 16.00 33.00 7.00 8.00 25.00
120 "Марица" Строево лв/дка 15.00 31.00 7.00 8.00  
121 "Марица" Трилистник лв/дка 19.00 31.00 7.00 8.00  
122 "Марица" Труд лв/дка 20.00 62.00 7.00 8.00 27.00
123 "Марица" Царацово лв/дка 20.00 41.00 7.00 8.00 27.00
124 "Марица" Ясно поле лв/дка 16.00 31.00 7.00 8.00 27.00
                 
125 Перущица Перущица лв/дка 17.00 22.00 8.00 8.00  
                 
126 Пловдив Пловдив лв/дка 30.00 43.00 7.00 8.00 8.00
                 
127 Първомай Първомай лв/дка 27.00 13.00 11.00 11.00  
128 Първомай Татарево лв/дка 28.00 6.00 11.00 11.00  
129 Първомай Виница лв/дка 17.00 27.00 11.00 11.00  
130 Първомай Караджалово лв/дка 20.00 27.00 11.00 11.00  
131 Първомай Дълбок Извор лв/дка 28.00 15.00 13.00 31.00  
132 Първомай Поройна лв/дка 29.00 27.00 11.00 11.00  
133 Първомай Градина лв/дка 19.00 19.00 11.00 10.00  
134 Първомай Крушево лв/дка 28.00 26.00 11.00 11.00  
135 Първомай Добри дол лв/дка 37.00 27.00 11.00 11.00  
136 Първомай Бяла река лв/дка 21.00 30.00 11.00 11.00  
137 Първомай Православен лв/дка 32.00 29.00 12.00 11.00  
138 Първомай Езерово лв/дка 12.00 27.00 11.00 11.00  
139 Първомай Воден лв/дка 15.00 27.00 11.00 11.00  
140 Първомай Драгойново лв/дка 23.00 16.00 11.00 11.00  
141 Първомай Буково лв/дка 17.00 14.00 12.00 11.00  
142 Първомай Брягово лв/дка 26.00 27.00 13.00 11.00  
143 Първомай Искра лв/дка 21.00 16.00 10.00 17.00  
                 
144 Раковски Раковски лв/дка 27.00 25.00 10.00 8.00 28.00
145 Раковски Белозем лв/дка 26.00 24.00 9.00 8.00 28.00
146 Раковски Болярино лв/дка 28.00 24.00 8.00 8.00  
147 Раковски Момино село лв/дка 20.00 24.00 14.00 8.00  
148 Раковски Стряма лв/дка 22.00 20.00 10.00 8.00  
149 Раковски Чалъкови лв/дка 28.00 24.00 10.00 8.00  
150 Раковски Шишманци лв/дка 42.00 24.00 10.00 8.00 36.00
                 
151 "Родопи" Белащица лв/дка 41.00 19.00 13.00 7.00  
152 "Родопи" Бойково лв/дка 25.00 19.00 14.00 7.00  
153 "Родопи" Брани поле лв/дка 40.00 12.00 13.00 7.00  
154 "Родопи" Брестник лв/дка 61.00 27.00 13.00 7.00  
155 "Родопи" Брестовица лв/дка 25.00 22.00 13.00 7.00  
156 "Родопи" Дедово лв/дка 25.00 19.00 13.00 7.00  
157 "Родопи" Златитрап лв/дка 22.00 16.00 13.00 7.00  
158 "Родопи" Извор лв/дка 7.00 19.00 13.00 7.00  
159 "Родопи" Кадиево лв/дка 11.00 17.00 13.00 7.00  
160 "Родопи" Крумово лв/дка 26.00 14.00 13.00 7.00  
161 "Родопи" Лилково лв/дка 7.00 19.00 13.00 7.00  
162 "Родопи" Марково лв/дка 46.00 8.00 13.00 7.00  
163 "Родопи" Оризари лв/дка 25.00 39.00 13.00 7.00  
164 "Родопи" Първенец лв/дка 10.00 13.00 13.00 7.00  
165 "Родопи" Ситово лв/дка 25.00 19.00 10.00 7.00  
166 "Родопи" Скобелево лв/дка 7.00 20.00 13.00 7.00  
167 "Родопи" Устина лв/дка 21.00 17.00 16.00 7.00  
168 "Родопи" Храбрино лв/дка 25.00 16.00 13.00 7.00  
169 "Родопи" Цалапица лв/дка 23.00 21.00 13.00 7.00 26.00
170 "Родопи" Чурен лв/дка 7.00 19.00 13.00 7.00  
171 "Родопи" Ягодово лв/дка 19.00 60.00 20.00 7.00  
                 
172 Садово Ахматово лв/дка 13.00 28.00 7.00 8.00  
173 Садово Богданица лв/дка 17.00 21.00 7.00 8.00  
174 Садово Болярци лв/дка 28.00 29.00 7.00 8.00  
175 Садово Караджово лв/дка 19.00 26.00 7.00 8.00  
176 Садово Кочево лв/дка 16.00 28.00 7.00 8.00  
177 Садово Милево лв/дка 27.00 28.00 7.00 8.00  
178 Садово Моминско лв/дка 40.00 35.00 7.00 8.00  
179 Садово Поповица лв/дка 38.00 28.00 7.00 8.00  
180 Садово Садово лв/дка 18.00 15.00 7.00 8.00  
181 Садово Селци лв/дка 37.00 28.00 7.00 8.00  
182 Садово Чешнигирово лв/дка 21.00 28.00 7.00 8.00  
183 Садово Катуница лв/дка 18.00 33.00 7.00 8.00  
                 
184 Сопот Анево лв/дка 7.00 64.00 7.00 8.00  
185 Сопот Сопот лв/дка 7.00 81.00 7.00 8.00  
                 
186 Стамболийски Йоаким Груево лв/дка 65.00 59.00 8.00 8.00  
187 Стамболийски Стамболийски лв/дка 68.00 55.00 8.00 8.00  
188 Стамболийски Куртово конаре лв/дка 55.00 62.00 8.00 8.00  
189 Стамболийски Ново село лв/дка 31.00 57.00 10.00 8.00  
190 Стамболийски Триводици лв/дка 26.00 69.00 8.00 8.00  
                 
191 Съединение Голям Чардак лв/дка 30.00 41.00 6.00 8.00 31.00
192 Съединение Драгомир лв/дка 18.00 16.00 6.00 8.00  
193 Съединение Любен лв/дка 27.00 20.00 6.00 8.00  
194 Съединение Малък Чардак лв/дка 23.00 27.00 6.00 8.00 21.00
195 Съединение Найден Герово лв/дка 21.00 19.00 6.00 8.00  
196 Съединение Неделево лв/дка 28.00 30.00 6.00 8.00  
197 Съединение Правище лв/дка 23.00 25.00 6.00 8.00  
198 Съединение Съединение лв/дка 29.00 25.00 6.00 8.00 31.00
199 Съединение Царимир лв/дка 37.00 55.00 6.00 8.00 55.00
200 Съединение Церетелево лв/дка 25.00 25.00 6.00 8.00  
                 
201 Хисаря Хисаря лв/дка 9.00 8.00 8.00 15.00  
202 Хисаря Михилци лв/дка 9.00 10.00 8.00 15.00  
203 Хисаря Черничево лв/дка 14.00 42.00 8.00 18.00  
204 Хисаря Старо Железаре лв/дка 13.00 10.00 8.00 13.00  
205 Хисаря Паничери лв/дка 13.00 17.00 8.00 13.00  
206 Хисаря Ново Железаре лв/дка 16.00 17.00 8.00 15.00  
207 Хисаря Мътеница лв/дка 9.00 7.00 7.00 6.00  
208 Хисаря Старосел лв/дка 11.00 13.00 9.00 12.00  
209 Хисаря Красново лв/дка 12.00 22.00 8.00 24.00  
210 Хисаря Кръстевич лв/дка 17.00 16.00 21.00 16.00  
211 Хисаря Беловица лв/дка 18.00 19.00 9.00 6.00  
212 Хисаря Мало Крушево лв/дка 23.00 24.00 16.00 26.00