РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие” гр.Кърджали

С П И С Ъ К на землищата на територията на ОБЩИНА АРДИНО с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2017/2018 г., в лева на декар

№ по ред Община Землище Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016/2017 г., в лева на декар
Ниви Ливади Пасища, мери Тр. насажд.
1 Ардино Ардино * 24.00 6.00 7.00 *
2 Ардино Аврамово * 20.00 6.00 6.00 *
3 Ардино Ахрянско 24.00 6.00* 7.00* *
4 Ардино Башево * 20.00 6.00 6.00 *
5 Ардино Бистроглед 24.00 6.00* 7.00* *
6 Ардино Богатино * 20.00 6.00 6.00 *
7 Ардино Боровица 20,00* 6,00* 6.00 *
8 Ардино Брезен * 20.00 6.00 6.00 *
9 Ардино Бял извор 20.00 6.00* 6.00* *
10 Ардино Главник 6.00 6.00 6.00* *
11 Ардино Голобрад * 5.00 6.00 6.00 *
12 Ардино Горно прахово * 20.00 6.00 6.00 *
13 Ардино Гърбище * 20.00 6.00 6.00 *
14 Ардино Дедино * 20.00 6.00 6.00 *
15 Ардино Дойранци * 20.00 6.00 6.00 *
16 Ардино Долно прахово * 20.00 6.00 6.00 *
17 Ардино Дядовци 23.00* 6.00* 7.00 *
18 Ардино Еньовче * 6.00 6.00 6.00 *
19 Ардино Жълтуша * 6.00 6.00 6.00 *
20 Ардино Искра * 20.00 6.00 6.00 *
21 Ардино Китница 20.00 6.00* 6.00* *
22 Ардино Кроячево * 23.00 6.00 7.00 *
23 Ардино Латинка * 20.00 6.00 6.00 *
24 Ардино Левци * 20.00 6.00 6.00 *
25 Ардино Ленище 20.00* 6.00* 7.00 *
26 Ардино Любино * 20.00 6.00 6.00 *
27 Ардино Мак* 20.00 6.00 6.00 *
28 Ардино Млечино* 20.00 6.00 6.00 *
29 Ардино Мусево * 20.00 6.00 6.00 *
30 Ардино Падина * 20.00 6.00 6.00 *
31 Ардино Паспал * 20.00 6.00 6.00 *
32 Ардино Песнопой * 20.00 6.00 6.00 *
33 Ардино Правдолюб 23.00 6.00* 7.00 *
34 Ардино Рибарци * 5.00 6.00 6.00 *
35 Ардино Родопско * 24.00 6.00 6.00 *
36 Ардино Русалско 20.00* 6.00* 6,00* 22.00
37 Ардино Светулка * 20.00 6.00 6.00 *
38 Ардино Седларци * 20.00 6.00 6.00 *
39 Ардино Синчец * 23.00 6.00 6.00 *
40 Ардино Сполука * 20.00 6.00 6.00 *
41 Ардино Срънско * 20.00 6.00 6.00 *
42 Ардино Стар читак * 5.00 6.00 6.00 *
43 Ардино Стояново * 20.00 6.00 6.00 *
44 Ардино Сухово 5.00 6.00* 5.00 *
45 Ардино Теменуга * 20.00 6.00 6.00 *
46 Ардино Търна * 20.00 6.00 6.00 *
47 Ардино Търносливка 24.00 6.00* 6.00* *
48 Ардино Хромица * 20.00 6.00 6.00 *
49 Ардино Червена скала * 20.00 6.00 6.00 *
50 Ардино Чернеигово * 20.00 6.00 6.00 *
51 Ардино Чубрика 20.00* 6.00* 7.00 *
52 Ардино Ябълковец 20.00* 6.00* 6.00 *

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

С П И С Ъ К на землищата на територията на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2017/2018 г., в лева на декар

№ по ред Община Землище Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016/2017 г. в лева на декар
Ниви Ливади Пасища, мери Тр. насажд.
1 Джебел Албанци 8.00 7.00* 10.00* 10.00*
2 Джебел Брежана* 10.00 7.00 10.00 10.00
3 Джебел Великденче 1.00* 1.00* 7.00 10.00*
4 Джебел Воденичарско* 10.00 7.00 10.00 10.00
5 Джебел Вълкович* 3.00 8.00 6.00 10.00
6 Джебел Генерал Гешево* 10.00 7.00 10.00 10.00
7 Джебел Джебел 22.00 8.00* 8.00* 10.00*
8 Джебел Добринци* 10.00 7.00 10.00 10.00
9 Джебел Душинково* 10.00 8.00 6.00 10.00
10 Джебел Желъдово* 10.00 7.00 10.00 10.00
11 Джебел Жълти рид* 10.00 8.00 6.00 10.00
12 Джебел Жълтика* 10.00 7.00 10.00 10.00
13 Джебел Илийско* 1.00 1.00 7.00 10.00
14 Джебел Казаците* 10.00 7.00 10.00 10.00
15 Джебел Каменяне* 23.00 8.00 5.00 10.00
16 Джебел Козица* 28.00 8.00 7.00 10.00
17 Джебел Контил* 10.00 7.00 10.00 10.00
18 Джебел Купците 28.00 8.00* 5.00 10.00*
19 Джебел Лебед* 10.00 7.00 10.00 10.00
20 Джебел Мишевско 23.00 8.00 5.00* 10.00*
21 Джебел Мрежичко 24.00 7.00* 10.00* 10.00*
22 Джебел Овчево* 22.00 8.00 7.00 10.00
23 Джебел Папрат* 22.00 7.00 10.00 10.00
24 Джебел Плазище 3.00 8.00* 6.00 10.00*
25 Джебел Подвръх 5.00 8.00* 6.00* 10.00*
26 Джебел Полянец* 10.00 8.00 6.00 10.00
27 Джебел Поточе 3.00 8.00* 5.00* 10.00*
28 Джебел Припек* 10.00 7.00 10.00 10.00
29 Джебел Ридино 28.00 8.00 7.00* 10.00*
30 Джебел Рогозари 1.00 1.00 7.00* 10.00*
31 Джебел Рогозче 22.00 8.00* 7.00* 10.00*
32 Джебел Рожденско* 10.00 7.00 10.00 10.00
33 Джебел Рът 28.00* 8.00* 5.00* 10.00
34 Джебел Сипец* 23.00 8.00 5.00 10.00
35 Джебел Скалина* 22.00 8.00 7.00 10.00
36 Джебел Слънчоглед 10.00 8.00* 6.00* 10.00*
37 Джебел Софийци 24.00 8.00 6.00* 10.00*
38 Джебел Телчарка* 10.00 7.00 10.00 10.00
39 Джебел Търновци* 10.00 7.00 10.00 10.00
40 Джебел Тютюнче* 8.00 7.00 10.00 10.00
41 Джебел Устрен 10.00 7.00 10.00 10.00
42 Джебел Цвятово* 23.00 8.00 5.00 10.00
43 Джебел Църквица* 23.00 8.00 5.00 10.00
44 Джебел Чакалци 22.00* 8.00* 8.00 10.00
45 Джебел Черешка* 10.00 7.00 10.00 10.00
46 Джебел Щерна* 10.00 7.00 10.00 10.00
47 Джебел Ямино* 10.00 7.00 10.00 10.00

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

С П И С Ъ К на землищата на територията на ОБЩИНА КИРКОВО с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2017/2018 г., в лева на декар

№ по ред Община Землище Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016/2017 г. в лева на декар
Ниви Ливади Пасища, мери Тр. насажд.
1 Кирково Априлци 24.00 19.00 15.00 *
2 Кирково Бенковски 25.00 20.00 15.00 *
3 Кирково Брегово 20.00 15.00 10.00 *
4 Кирково Вълчанка 15.00 10.00 9.00 *
5 Кирково Върбен 25.00 20.00 15.00 *
6 Кирково Върли дол 15.00 10.00 9.00 *
7 Кирково Горно Кирково 15.00 10.00 9.00 45.00
8 Кирково Горно Къпиново 15.00 10.00 9.00 *
9 Кирково Горски извор 15.00 10.00 9.00 *
10 Кирково Гривяк 15.00 10.00 9.00 *
11 Кирково Дедец 15.00 10.00 9.00 *
12 Кирково Делвино 15.00 10.00 9.00 *
13 Кирково Джерово 15.00 10.00 9.00 *
14 Кирково Добромирци 15.00 10.00 9.00 *
15 Кирково Долно Къпиново 15.00 10.00 9.00 *
16 Кирково Домище 20.00 15.00 10.00 *
17 Кирково Дрангово 15.00 10.00 9.00 *
18 Кирково Дрянова глава 15.00 10.00 9.00 *
19 Кирково Дюлица 20.00 15.00 10.00 *
20 Кирково Еровете 15.00 10.00 9.00 *
21 Кирково Завоя 20.00 15.00 10.00 *
22 Кирково Загорски 15.00 10.00 9.00 *
23 Кирково Здравчец 15.00 10.00 9.00 *
24 Кирково Каялоба 15.00 10.00 9.00 *
25 Кирково Кирково 20.00 15.00 10.00 *
26 Кирково Китна 15.00 10.00 9.00 23.00
27 Кирково Козлево 15.00 10.00 9.00 *
28 Кирково Кран 15.00 10.00 9.00 21.00
29 Кирково Кремен 15.00 10.00 9.00 *
30 Кирково Крилатица 15.00 10.00 9.00 *
31 Кирково Кукуряк 15.00 10.00 9.00 22.00
32 Кирково Кърчевско 15.00 10.00 9.00 *
33 Кирково Лозенградци 20.00 15.00 10.00 *
34 Кирково Малкоч 15.00 10.00 9.00 *
35 Кирково Медевци 20.00 15.00 10.00 *
36 Кирково Метличка 15.00 10.00 9.00 *
37 Кирково Могиляне 15.00 10.00 9.00 *
38 Кирково Мъглене 15.00 10.00 9.00 *
39 Кирково Нане 15.00 10.00 9.00 *
40 Кирково Орлица 15.00 10.00 9.00 *
41 Кирково Островец 20.00 15.00 10.00 *
42 Кирково Пловка 15.00 10.00 9.00 *
43 Кирково Подкова 20.00 15.00 10.00 *
44 Кирково Пресека 15.00 10.00 9.00 *
45 Кирково Първенци 15.00 10.00 9.00 *
46 Кирково Първица 20.00 15.00 10.00 *
47 Кирково Растник 15.00 10.00 9.00 *
48 Кирково Самодива 15.00 10.00 9.00 *
49 Кирково Самокитка 15.00 10.00 9.00 *
50 Кирково Светлен 15.00 10.00 9.00 *
51 Кирково Секирка 15.00 10.00 9.00 *
52 Кирково Средско 15.00 10.00 9.00 *
53 Кирково Старейшино 20.00 15.00 10.00 *
54 Кирково Старово 15.00 10.00 9.00 *
55 Кирково Стоманци 15.00 10.00 9.00 *
56 Кирково Стрижба 15.00 10.00 9.00 *
57 Кирково Тихомир 15.00 10.00 9.00 *
58 Кирково Фотиново 20.00 15.00 10.00 *
59 Кирково Хаджийско 20.00 15.00 10.00 *
60 Кирково Царино 15.00 10.00 9.00 *
61 Кирково Чавка 15.00 10.00 9.00 *
62 Кирково Чакаларово 15.00 10.00 9.00 *
63 Кирково Чичево 15.00 10.00 9.00 *
64 Кирково Чорбаджийско 20.00 15.00 10.00 *
65 Кирково Шипок 15.00 10.00 9.00 *
66 Кирково Шопци 20.00 15.00 10.00 *
67 Кирково Шумнатица 15.00 10.00 9.00 *
68 Кирково Яковица 15.00 10.00 9.00 *
69 Кирково Янино 15.00 10.00 9.00 *

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

С П И С Ъ К на землищата на територията на ОБЩИНА КРУМОВГРАД с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2017/2018 г., в лева на декар

№ по ред Община Землище Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016/2017 г. в лева на декар
Ниви Ливади Пасища, мери Тр. насажд.
1 Крумовград Аврен 15.00 9.00 7.00 *
2 Крумовград Багрилци 25.00 8.00 7.00 *
3 Крумовград Бараци 10.00 8.00 7.00 *
4 Крумовград Благун 18.00 10.00 7.00 *
5 Крумовград Бойник* 20.00 7.00 7.00 *
6 Крумовград Бряговец 7.00 8.00 6.00 8.00
7 Крумовград Бук 16.00 8.00 8,00* *
8 Крумовград Вранско 10.00 7,00* 6.00 *
9 Крумовград Голям Девесил 21.00 8.00 8.00 *
10 Крумовград Голяма Чинка 18.00 10.00 7.00 *
11 Крумовград Голямо Каменяне 18.00 7.00 6.00 *
12 Крумовград Горна Кула 13.00 7.00 7.00 31.00
13 Крумовград Горни Юруци 20,00* 10,00* 7.00 *
14 Крумовград Гривка 11.00 10,00* 10.00 *
15 Крумовград Гулийка 15.00 8.00 4.00 13.00
16 Крумовград Гулия 23.00 7.00 7.00 *
17 Крумовград Девесилица 18.00 7.00 6.00 *
18 Крумовград Девесилово 23.00 7,00* 6.00 *
19 Крумовград Джанка 11.00 10.00 7.00 *
20 Крумовград Доборско 21.00 7.00 5.00 *
21 Крумовград Долна Кула 23.00 9.00 7.00 *
22 Крумовград Долни Юруци 20,00* 10.00 7.00 *
23 Крумовград Дъждовник 11.00 9.00 7.00 *
24 Крумовград Егрек 23.00 9.00 8.00 *
25 Крумовград Едрино 9.00 10,00* 7.00 *
26 Крумовград Звънарка 22.00 10,00* 6.00 *
27 Крумовград Златолист 16.00 8.00 7.00 *
28 Крумовград Калайджиево 20.00 8,00* 7.00 *
29 Крумовград Каменка 8.00 10,00* 8,00* *
30 Крумовград Кандилка 25.00 10,00* 7.00 *
31 Крумовград Качулка 11.00 10.00 7.00 *
32 Крумовград Ковил 22.00 10,00* 7.00 *
33 Крумовград Кожухарци 4.00 2.00 7,00* *
34 Крумовград Котлари 6.00 8,00* 7.00 *
35 Крумовград Красино 25.00 7,00* 7.00 *
36 Крумовград Крумовград 8.00 10,00* 8.00 *
37 Крумовград Къклица 21.00 7.00 5.00 *
38 Крумовград Лещарка 24.00 10,00* 7.00 *
39 Крумовград Лимец 19.00 7.00 7.00 *
40 Крумовград Луличка 16.00 10.00 6.00 *
41 Крумовград Малка Чинка 18,00* 10,00* 7.00 *
42 Крумовград Малко Каменяне 19.00 12.00 7.00 *
43 Крумовград Малък Девесил 25.00 9.00 5.00 *
44 Крумовград Метлика 9.00 7,00* 7,00* *
45 Крумовград Морянци 21.00 7,00* 7.00 *
46 Крумовград Овчари 14.00 10.00 11.00 21.00
47 Крумовград Орех 20.00 10,00* 7.00 *
48 Крумовград Орешари 8.00 3.00 7.00 *
49 Крумовград Падало 5.00 5.00 7,00* *
50 Крумовград Пашинци 18.00 10,00* 7,00* *
51 Крумовград Пелин 25.00 10.00 5.00 *
52 Крумовград Перуника 26.00 8.00 8.00 30.00
53 Крумовград Подрумче 17.00 8.00 5.00 *
54 Крумовград Полковник Желязово 3.00 10,00* 8,00* *
55 Крумовград Поточница 20.00 7,00* 8.00 *
56 Крумовград Рибино 25.00 7,00* 7.00 *
57 Крумовград Рогач 13.00 10.00 7.00 *
58 Крумовград Ручей 23.00 7,00* 8.00 *
59 Крумовград Самовила 7.00 5.00 7.00 *
60 Крумовград Сбор 5.00 3.00 4.00 *
61 Крумовград Синигер 28.00 8.00 7.00 *
62 Крумовград Скалак 18.00 10,00* 7.00 *
63 Крумовград Сладкодум 8.00 2.00 1.00 *
64 Крумовград Сливарка 18.00 10.00 7.00 *
65 Крумовград Стари Чал 17.00 7.00 7.00 *
66 Крумовград Стражец 3.00 8.00 7.00 *
67 Крумовград Странджево 17.00 8.00 7.00 18.00
68 Крумовград Студен Кладенец* 20.00 7.00 7.00 *
69 Крумовград Съдиево 22.00 7,00* 7,00* *
70 Крумовград Сърнак 23.00 10,00* 7.00 *
71 Крумовград Тинтява 24.00 8.00 7.00 *
72 Крумовград Токачка 10.00 10.00 7,00* *
73 Крумовград Тополка 18.00 10,00* 7.00 *
74 Крумовград Хисар 18.00 8,00* 7.00 *
75 Крумовград Храстово 19.00 7,00* 5.00 *
76 Крумовград Чал 23.00 10.00 3.00 *
77 Крумовград Черничево 20.00 9.00 7.00 *
78 Крумовград Чернооки 22.00 8,00* 7.00 *

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

С П И С Ъ К на землищата на територията на ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2017/2018 г., в лева на декар

№ по ред Община Землище Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016/2017 г. в лева на декар
Ниви Ливади Пасища, мери Тр. насажд.
1 Кърджали Багра 10.00 6.00* 20.00 31.00
2 Кърджали Бащино 11.00 8,00* 7.00 22.00*
3 Кърджали Бели Пласт 6.00 6.00* 5.00 24.00*
4 Кърджали Бленика 15.00* 6.00* 19.00 18.00*
5 Кърджали Божак 15.00 6.00* 13.00 16.00*
6 Кърджали Бойно 7.00* 6.00* 7.00 14.00*
7 Кърджали Болярци 19.00 8.00 8.00 18.00*
8 Кърджали Брош* 25.00 6.00 18.00 20.00
9 Кърджали Бяла Поляна 20.00 8.00* 11.00 43.00
10 Кърджали Бялка 15.00 6.00* 5.00 16.00*
11 Кърджали Велешане 21.00 6.00* 5.00 16.00*
12 Кърджали Висока Поляна 18.00 6.00* 7.00 24.00*
13 Кърджали Вишеград 24.00 6.00* 10.00 18.00*
14 Кърджали Воловарци 21.00* 6.00* 6.00 35.00
15 Кърджали Върбенци 15.00 6.00* 5.00 30.00
16 Кърджали Главатарци* 25.00 6.00 18.00 20.00
17 Кърджали Глухар 25.00 8.00* 6.00* 45.00
18 Кърджали Гняздово 10.00 6.00* 7.00 30.00
19 Кърджали Голяма Бара 19.00* 6.00* 9.00 18.00*
20 Кърджали Горна Крепост 23.00 6.00* 8.00 25.00*
21 Кърджали Гъсково 25.00 6.00* 5.00* 26.00*
22 Кърджали Добриново 9.00 8.00* 5.00 15.00*
23 Кърджали Долище* 9.00 8.00 8.00 22.00
24 Кърджали Долна Крепост 16.00 8.00* 8.00 20.00*
25 Кърджали Дъждино 15.00* 6.00* 6.00 18.00*
26 Кърджали Дъждовница* 8.00 6.00 18.00 16.00
27 Кърджали Дънгово 10.00* 6.00* 6.00 18.00*
28 Кърджали Енчец 25.00 6.00* 18.00* 20.00*
29 Кърджали Жинзифово 13.00 8.00* 8.00 28.00
30 Кърджали Житарник 24.00 6.00* 6.00 51.00
31 Кърджали Зайчино 11.00* 6.00* 7.00 16.00*
32 Кърджали Звезделина 10.00 6.00* 2.00 16.00*
33 Кърджали Звезден 15.00* 6.00* 5.00 25.00*
34 Кърджали Звиница 28.00 13.00 12.00 30.00
35 Кърджали Звъника* 7.00 6.00 7.00 18.00
36 Кърджали Звънче 23.00 6.00* 21.00* 16.00*
37 Кърджали Зелениково 10.00 6.00* 18.00* 20.00*
38 Кърджали Зимзелен 29.00 6.00* 8.00 30.00
39 Кърджали Зорница* 20.00 8.00 7.00 15.00
40 Кърджали Иванци 14.00 6.00* 7.00* 18.00*
41 Кърджали Илиница 20.00* 6.00* 5.00 16.00*
42 Кърджали Калинка* 9.00 8.00 9.00 22.00
43 Кърджали Калоянци 19.00 6.00* 5.00 31.00
44 Кърджали Каменарци 5.00 6.00* 6.00 18.00*
45 Кърджали Кобиляне 23.00 6.00* 6.00 35.00
46 Кърджали Кокиче 12.00* 8.00* 12.00 18.00*
47 Кърджали Кокошане 6.00 6.00* 5.00 16.00*
48 Кърджали Конево 14.00 8.00* 8.00 25.00*
49 Кърджали Костино 20.00 6.00* 6.00 28.00
50 Кърджали Крайно Село* 25.00 7.00 18.00 20.00
51 Кърджали Крин 31.00* 6.00* 13.00 25.00*
52 Кърджали Крушевска 16.00 6.00* 5.00 30.00
53 Кърджали Крушка 15.00 6.00* 10.00 16,00*
54 Кърджали Кърджали 25.00 6.00* 7.00 40.00
55 Кърджали Кьсево 6.00 6.00* 9.00 25.00*
56 Кърджали Лисиците 12.00 6.00* 9.00 16.00*
57 Кърджали Лъвово 21.00* 6.00* 5.00 15.00*
58 Кърджали Люляково 15.00 6.00* 6.00 46.00
59 Кърджали Майсторово 14.00 8.00* 8.00* 45.00
60 Кърджали Македонци 10.00 8.00* 6.00 30.00
61 Кърджали Миладиново 26.00 10.00 8.00 38.00
62 Кърджали Мост 24.00 8.00 8.00 45.00
63 Кърджали Мургово 11.00 6.00* 10.00 32.00
64 Кърджали Мъдрец 19.00 6.00* 6.00 29.00
65 Кърджали Невестино 9.00* 6.00* 5.00 22.00*
66 Кърджали Ненково 18.00 11.00 5.00 18.00*
67 Кърджали Опълченско 25.00* 8.00* 5.00 35.00
68 Кърджали Орешница 20.00 6.00* 6.00 24.00
69 Кърджали Островица 25.00 7.00* 9.00* 20.00*
70 Кърджали Охлювец 42.00 6.00* 5.00 18.00*
71 Кърджали Панчево 25.00 6.00* 7.00 20.00*
72 Кърджали Пеньово* 8.00 6.00 18.00 18.00
73 Кърджали Пепелище* 10.00 8.00 6.00 25.00
74 Кърджали Перперек 12.00 6.00* 6.00 28.00*
75 Кърджали Петлино* 8.00 7.00 5.00 26.00
76 Кърджали Повет* 25.00 6.00 7.00 22.00
77 Кърджали Прилепци* 21.00 8.00 6.00 25.00
78 Кърджали Пъдарци 21.00 6.00* 18.00* 25.00
79 Кърджали Рани Лист 12.00 8.00 9.00 10.00
80 Кърджали Резбарци 8.00 8.00* 5.00 24.00*
81 Кърджали Ридово* 8.00 6.00 18.00 16.00
82 Кърджали Рудина 11.00 10.00* 7.00* 31.00
83 Кърджали Сватбаре 20.00* 6.00* 13.00 25.00*
84 Кърджали Севдалина 11.00* 6.00* 5.00 16.00*
85 Кърджали Седловина 13.00 7.00* 5.00 18.00*
86 Кърджали Сестринско 10.00 10.00* 7.00* 30.00*
87 Кърджали Сипей 18.00 11.00 14.00 18.00
88 Кърджали Скалище 15.00 6.00* 5.00* 26.00*
89 Кърджали Скална Глава 7.00 6.00* 5.00 20.00*
90 Кърджали Снежинка* 10.00 6.00 18.00 16.00
91 Кърджали Соколяне 12.00 6.00* 5.00 10.00
92 Кърджали Солище 9.00 6.00* 2.00 25.00
93 Кърджали Срединка* 25.00 6.00 18.00 18.00
94 Кърджали Старо Място* 10.00 6.00 18.00 16.00
95 Кърджали Стражевци 15.00 6.00* 7.00 16.00*
96 Кърджали Страхил Войвода 13.00 8,00* 5.00 30.00*
97 Кърджали Стремово* 15.00 6.00 5.00 28.00
98 Кърджали Стремци 30.00 6.00* 5.00 22.00*
99 Кърджали Татково 26.00 6.00* 13.00 25.00*
100 Кърджали Тополчане 8.00* 6.00* 4.00 22.00*
101 Кърджали Три Могили 37.00 6.00* 7.00 40.00
102 Кърджали Ходжовци 7.00 6.00* 6.00 16.00*
103 Кърджали Царевец 20.00* 6.00* 10.00 18.00*
104 Кърджали Чеганци 11.00 6.00* 10.00 16.00*
105 Кърджали Черешица 18.00 6.00* 6.00 25.00*
106 Кърджали Черна Скала* 21.00 6.00 7.00 20.00
107 Кърджали Черньовци 5.00 8.00* 5.00 22.00*
108 Кърджали Чилик 21.00 6.00* 21.00* 31.00
109 Кърджали Чифлик 34.00 6.00* 5.00 39.00
110 Кърджали Широко Поле 26.00 10.00* 18.00 35.00
111 Кърджали Яребица* 7.00 6.00 6.00 18.00
112 Кърджали Ястреб 14.00 6.00* 11.00 25.00*

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

С П И С Ъ К на землищата на територията на ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2017/2018 г., в лева на декар

№ по ред Община Землище Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016/2017 г., в лева на декар
Ниви Ливади Пасища, мери Тр. насажд.
1 Момчилград Ауста 28.00 6.00* 6.00 39.00*
2 Момчилград Багрянка 8.00* 6.00* 6.00 38.00*
3 Момчилград Балабаново 14.00* 6.00* 6.00 16.00*
4 Момчилград Биволяне 21.00* 6.00* 6.00 38.00*
5 Момчилград Вряло 10.00* 6.00* 6.00 38.00*
6 Момчилград Върхари 14.00* 6.00* 6.00 38.00*
7 Момчилград Горско Дюлево 10.00* 6.00* 6.00 16.00*
8 Момчилград Груево 10.00* 6.00* 6.00 38.00*
9 Момчилград Гургулица 15.00* 6.00* 6.00 36.00*
10 Момчилград Джелепско 31.00 6.00* 6.00 39.00*
11 Момчилград Друмче 14.00* 6.00* 6.00 16.00*
12 Момчилград Загорско 11.00* 6.00* 6.00 36.00*
13 Момчилград Звездел 13.00* 6.00* 6.00 39.00
14 Момчилград Карамфил 15.00 6.00 6.00 21.00*
15 Момчилград Конче 26.00 6.00* 6.00 38.00
16 Момчилград Кос 10.00* 6.00* 6.00 21.00*
17 Момчилград Кременец 24.00* 6.00* 6.00 21.00*
18 Момчилград Лале 10.00* 6.00* 6.00 21.00
19 Момчилград Летовник 10.00* 6.00* 6.00 16.00
20 Момчилград Манчево* 10.00 6.00 6.00 16.00
21 Момчилград Момина сълза 31.00 6.00* 6.00 21.00*
22 Момчилград Момчилград 27.00 6.00* 6.00 27.00
23 Момчилград Нановица 12.00* 6.00* 6.00 36.00
24 Момчилград Неофит Бозвелиево 7.00* 6.00* 6.00 28.00
25 Момчилград Обичник 27.00 6.00* 6.00 16.00*
26 Момчилград Пазарци 13.00* 6.00* 6.00 16.00*
27 Момчилград Пиявец 14.00* 6.00* 6.00 16.00*
28 Момчилград Плешинци 10.00* 6.00* 6.00 38.00*
29 Момчилград Постник 9.00* 6.00* 6.00 36.00*
30 Момчилград Прогрес 15.00* 6.00* 6.00 38.00*
31 Момчилград Птичар 25.00* 6.00* 6.00 21.00*
32 Момчилград Равен 10.00* 6.00* 6.00 21.00*
33 Момчилград Ралица 13.00* 6.00* 6.00 39.00*
34 Момчилград Садовица 26.00 6.00* 6.00 36.00*
35 Момчилград Свобода 13.00* 6.00* 6.00 38.00*
36 Момчилград Седефче 13.00* 6.00* 6.00 38.00*
37 Момчилград Седлари 10.00* 6.00* 6.00 38.00*
38 Момчилград Сенце 14.00* 6.00* 6.00 16.00*
39 Момчилград Синделци 15.00 6.00* 6.00 21.00*
40 Момчилград Соколино 26.00 6.00* 6.00 38.00*
41 Момчилград Татул 14.00* 6.00* 6.00 16.00*
42 Момчилград Чайка 15.00* 6.00* 6.00 21.00*
43 Момчилград Чобанка 10.00* 6.00* 6.00 21.00*
44 Момчилград Чомаково 26.00 6.00* 6.00 21.00*
45 Момчилград Чуково 11.00* 6.00* 6.00 38.00

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

С П И С Ъ К  на землищата на територията на ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2017/2018 г., в лева на декар

№ по ред Община Землище Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016/2017 г., в лева на декар
Ниви Ливади Пасища, мери Тр. насажд.
1 Черноочене Бакалите 17.00 7.00 6.00 12.00*
2 Черноочене Безводно 26.00 10.00 6.00 12.00*
3 Черноочене Бели вир 12.00* 11.00* 6.00 10.00*
4 Черноочене Беснурка 17.00* 7.00* 6.00 12.00*
5 Черноочене Божурци 12.00* 10.00* 6.00 10.00*
6 Черноочене Боровско 19.00 7.00* 6.00 12.00
7 Черноочене Босилица 17.00* 7.00* 6.00 12.00*
8 Черноочене Бостанци* 12.00 10.00 6.00 10.00
9 Черноочене Бърза река 24.00 10.00* 6.00 10.00*
10 Черноочене Верско 17.00 10.00* 6.00 10.00*
11 Черноочене Водач 10.00* 10.00* 7.00 10.00*
12 Черноочене Вождово* 12.00 10.00 6.00 10.00
13 Черноочене Войново 17.00* 10.00* 7.00 12.00*
14 Черноочене Възел 17.00* 10.00* 6.00 10.00*
15 Черноочене Габрово 13.00 11.00 6.00 10.00*
16 Черноочене Даскалово 17.00 10.00 6.00 10.00*
17 Черноочене Драганово 12.00* 10.00* 6.00 10.00*
18 Черноочене Дядовско 11.00* 10.00* 6.00 10.00*
19 Черноочене Железник 12.00 10.00* 6.00 10.00*
20 Черноочене Женда 12.00 12.00 7.00 12.00
21 Черноочене Житница 10.00 10.00* 6.00 10.00*
22 Черноочене Йончово 9.00 10.00* 8.00 12.00*
23 Черноочене Каблешково 12.00* 10.00* 7.00 10.00*
24 Черноочене Каняк 11.00 10.00* 6.00 10.00*
25 Черноочене Комунига 20.00 11,00* 6.00 10.00*
26 Черноочене Куцово 19.00 12,00* 6.00 10.00*
27 Черноочене Лясково 22.00 12,00* 6.00 10.00*
28 Черноочене Минзухар 15.00 12.00 6.00 10.00*
29 Черноочене Мурга 10.00 7.00* 6.00 10.00*
30 Черноочене Небеска 12.00* 10.00* 6.00 12.00*
31 Черноочене Ново селище 22.00 11,00* 6.00 12.00*
32 Черноочене Ночево 19.00 10.00* 6.00 12.00*
33 Черноочене Паничково 11.00 7.00 6.00 10.00
34 Черноочене Патица 15.00 10.00* 6.00 10.00*
35 Черноочене Петелово 21.00 12,00* 9.00 10.00*
36 Черноочене Пряпорец 12.00 10.00* 7.00 10.00*
37 Черноочене Пчеларово 16.00 12,00* 7.00 10.00*
38 Черноочене Русалина 22.00 10.00* 6.00 12.00*
39 Черноочене Свободиново 18.00 10.00* 6.00 10.00*
40 Черноочене Соколите 20.00 10.00 6.00 12.00*
41 Черноочене Среднево 25.00 12,00* 7.00* 10.00*
42 Черноочене Средска 12,00* 12,00* 6.00 12.00*
43 Черноочене Стражница* 18.00 10.00 7.00 10.00
44 Черноочене Черна нива 16.00 11,00* 6.00 10.00*
45 Черноочене Черноочене 10.00 12,00* 7.00 10.00*
46 Черноочене Ябълчене 10.00 12,00* 7.00 10.00*
47 Черноочене Яворово 20.00 11.00 6.00 10.00*

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

Определеният размер на средното годишно рентно плащане по землища да се обяви на информационните табла на ОД „Земеделие” и на всички Общински служби по земеделие, и се публикува на интернет страницата на дирекцията.

 

Настоящият  доклад  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  и  влиза  в  сила  след подписването и одобрението му.