Стара Загора

Цена на земеделската земя в област Стара Загора

През 2013 година се отчита спад в пазара на земеделски земи в област Стара Загора. Сключени са 8 090 сделки за 68 785 дка земя. В сравнение с 2012 година броят на сделките е намалял с 24 на сто, а продадената земя с 39 на сто. Пазарната цена за областта е 391 лв/дка, което е с 10 на сто повече от предходната година.

За втора поредна година сравнително активен е пазарът на земеделски земи в община Павел баня. Сключени са 2 725 сделки за 6 989 дка земя. Средната пазарна цена за общината е 386 лв/дка.

В общините Казанлък, Стара Загора и Чирпан също се наблюдава активен пазар на земеделски земи.

В община Казанлък са сключени 1 433 сделки за 5 115 дка земя, при средна пазарна цена от 270 лв/дка.

В община Стара Загора са сключени 917 сделки за 11 031 дка земя със средна цена от 402 лв/дка.

Най-много земя е продадена в община Чирпан - 12 975 дка. Тук е отчетена и най-високата пазарна цена за областта - 507 лв/дка.

 

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2016/2017 г. за землищата от област Стара Загора

Subscribe to Стара Загора