Агриада ЕООД продава поземлен имот НИВА в землището на село Люляк, община Стара Загора.

Имотът се намира в местността ГЬОЛЯ, с площ 2,385дка, 9 категория.

Агриада ЕООД продава поземлен имот НИВА в землището на село Люляк, община Стара Загора.

Имотът се намира в местността РЪТА, с площ 2.769дка, 9 категория.