Община Стара Загора

Продава нива в село Дълбоки

ПРОДАВА земеделска земя - нива, находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора.

Имотът е с площ 4,465дка, 5-та категория и се намира в местността Плоска могила.

» Продава нива в село Дълбоки « Вижте целия текст
Продава овощна градина с. Оряховица 048027

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ОВОЩНА ГРАДИНА в землището на село Оряховица, община Стара Загора.

» Продава овощна градина с. Оряховица 048027 « Вижте целия текст

Община Братя Даскалови

Продава пасище в Голям дол

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище с храсти, 7-ма категория, в землището на село Голям Дол, община Братя Даскалови.

» Продава пасище в Голям дол « Вижте целия текст

Община Мъглиж

Продава земеделска земя 1,343дка в Тулово

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ОВОЩНА ГРАДИНАв землището на село Тулово, община Мъглиж.

» Продава земеделска земя 1,343дка в Тулово « Вижте целия текст

Община Бургас

Продава нива 12.800дка в Брястовец, община Бургас

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Брястовец, община Бургас.

» Продава нива 12.800дка в Брястовец, община Бургас « Вижте целия текст
Нива 7дка и 400кв.м. в Димчево 037002

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Димчево, община Бургас.

Нивата се намира в местността Лъката и е сплощ 7,400дка.

» Нива 7дка и 400кв.м. в Димчево 037002 « Вижте целия текст

Община Средец

Продава нива Драчево

ПРОДАВАМЕ земеделска земя - с НТП полска култура в землището на село Драчево, община Средец.

Имотът е с площ 3дка, в местността Шумата и граничи с регулацията на село Драчево.

» Продава нива Драчево « Вижте целия текст
Продава нива в Средец

ПРОДАВА земеделска земя - нива, находяща се в землището на град Средец.

Имотът е с площ 5,300дка, 3-та категория и се намира в местността Баев бент.

» Продава нива в Средец « Вижте целия текст

Община Сунгурларе

Лозе в Славянци 060040

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Лозе в Славянци 060040 « Вижте целия текст
Продава лозе в Славянци 067036

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Славянци 067036 « Вижте целия текст
Продава лозе в Славянци 044048

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Славянци 044048 « Вижте целия текст
Продава лозе в Сунгурларе 034001

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на град Сунгурларе.

Имотът е с площ 1,222дка, 6-та категория и се намира в местността Отсрещни лозя.

» Продава лозе в Сунгурларе 034001 « Вижте целия текст
Продава лозе в Чубра

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на село Чубра, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Чубра « Вижте целия текст

Община Димитровград

Продава нива в Меричлери

ПРОДАВА земеделска земя - нива, в землището на град Меричлери, граничеща с регулацията на града.

Площта на имота е 0.927дка, 4-та категория, в местността Баира, на изток от Меричлери.

» Продава нива в Меричлери « Вижте целия текст