Община Калояново

Агриада продава нива 0.505дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава поземлен имот №001449, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, в местността: СРЕДОРЕКА, с НТП НИВА и с площ на имота - 0,505 дка, 9категория

» Агриада продава нива 0.505дка в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава нива 5.100дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава земеделска земя, нива с № 013062, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността СТАРИ ЛОЗЯ, с начин на трайно ползване НИВА и площ на имота от 5,

» Агриада продава нива 5.100дка в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава нива 0.500дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава земеделска земя - поземлен имот с № 034017, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността КАРАГЬОЛ, с начин на трайно ползване НИВА и площ на имо

» Агриада продава нива 0.500дка в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава нива 3,425дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава нива /земеделска земя/ с № 048029, находяща се в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността ДЮЛНЮК ТЕПЕ, с начин на трайно ползване НИВА и площ

» Агриада продава нива 3,425дка в Песнопой « Вижте целия текст