Кърджали

Цени на земеделската земя в област Кърджали

През 2013 година в област Кърджали се наблюдава активизиране на пазара на земеделски земи. Сключени са 444 сделки за 2 348 дка земя. Сключените сделки и земята обект на покупко-продажба са почти три пъти повече от равнището за 2012 година. Средната пазарна цена е по-висока с 31 на сто и възлиза на 302 лв/дка. Близо 50 на сто от сделките са сключени в община Кирково - 257. Продадената земя е 817 дка. Средната пазарна цена за общината е 386 лв/дка.

Най-високата пазарна цена за област Кърджали е регистрирана в община Крумовград. Сключени са 13 сделки за 79 дка земя на цена от 407 лв/дка.

Размер СРП 2017 / 2018 Област Кърджали

Subscribe to Кърджали