Община Стара Загора

Продава нива в село Дълбоки

ПРОДАВА земеделска земя - нива, находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора.

Имотът е с площ 4,465дка, 5-та категория и се намира в местността Плоска могила.

» Продава нива в село Дълбоки « Вижте целия текст
Продава нива в Люляк

Агриада ЕООД продава поземлен имот НИВА в землището на село Люляк, община Стара Загора.

Имотът се намира в местността РЪТА, с площ 2.769дка, 9 категория.

» Продава нива в Люляк « Вижте целия текст
Нива 2дка 385кв.м. в село Люляк община Стара Загора 012136

Агриада ЕООД продава поземлен имот НИВА в землището на село Люляк, община Стара Загора.

Имотът се намира в местността ГЬОЛЯ, с площ 2,385дка, 9 категория.

» Нива 2дка 385кв.м. в село Люляк община Стара Загора 012136 « Вижте целия текст
Продава овощна градина с. Оряховица 048027

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ОВОЩНА ГРАДИНА в землището на село Оряховица, община Стара Загора.

» Продава овощна градина с. Оряховица 048027 « Вижте целия текст
Продава овощна градина в Оряховица 009101

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ОВОЩНА ГРАДИНА в землището на село Оряховица, община Стара Загора.

» Продава овощна градина в Оряховица 009101 « Вижте целия текст
Продава овощна градина в Оряховица 009102

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ОВОЩНА ГРАДИНА в землището на село Оряховица, община Стара Загора.

» Продава овощна градина в Оряховица 009102 « Вижте целия текст
Продава лозе в Оряховица 009006

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ЛОЗЕ в землището на село Оряховица, община Стара Загора.

» Продава лозе в Оряховица 009006 « Вижте целия текст
Продава нива в Руманя

Продава земеделска земя - нива с площ 3.035дка, 4-та категория, в местността Бик баир.

Имотът е подходящ за пчелин поради близостта до гората и добрата паша в полето.

» Продава нива в Руманя « Вижте целия текст
Продава лозе 1,000дка в Руманя 040015

Продава земеделска земя - лозе с площ 1,000дка, 4-та категория, поземлен имот 040015, в местността Кармазалъка.

Имотът е с лесен достъп и в близост до село Руманя.

» Продава лозе 1,000дка в Руманя 040015 « Вижте целия текст
Продава нива 1,294дка в Руманя 025002

Продава земеделска земя - нива с площ 1,294дка, 4-та категория, в местността Кориите.

Имотът е с лесен достъп и в близост минава асфалтов път.

» Продава нива 1,294дка в Руманя 025002 « Вижте целия текст
Продава нива 4,261дка в Руманя 028007

Продава земеделска земя - нива с площ 4,261дка, 4-та категория, в местността Силаза.

Имотът е с лесен достъп и в близост до село Руманя.

» Продава нива 4,261дка в Руманя 028007 « Вижте целия текст
Продава нива 3,007дка в Руманя 039014

Продава земеделска земя - нива с площ 3,007дка, 4-та категория, поземлен имот 039014, в местността Кармазалъка.

Имотът е с лесен достъп и в близост до село Руманя.

» Продава нива 3,007дка в Руманя 039014 « Вижте целия текст
Продава лозе 1,200дка в Руманя 041009

Продава земеделска земя - лозе с площ 1,200дка, 4-та категория, поземлен имот 041009, в местността Кармазалъка.

Имотът е с лесен достъп и в близост до село Руманя.

» Продава лозе 1,200дка в Руманя 041009 « Вижте целия текст
Продава лозе 1,000дка в Руманя 043018

Продава земеделска земя - лозе с площ 1,000дка, 4-та категория, поземлен имот 043018, в местността Кармазалъка.

Имотът е с лесен достъп и в близост до село Руманя.

» Продава лозе 1,000дка в Руманя 043018 « Вижте целия текст
Продава нива в Стара Загора 162004

Продавам земеделска земя - нива в близост до регулацията на Стара Загора.

» Продава нива в Стара Загора 162004 « Вижте целия текст
Продава земеделска земя 3,750дка в Яворово

Агриада ЕООД продава поземлен имот с НТП ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА в землището на село Яворово, община Стара Загора.

» Продава земеделска земя 3,750дка в Яворово « Вижте целия текст
Продава земеделска земя 1,200дка в Яворово

Агриада ЕООД продава поземлен имот с НТП ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА в землището на село Яворово, община Стара Загора.

» Продава земеделска земя 1,200дка в Яворово « Вижте целия текст

Община Братя Даскалови

Продава земеделска земя в Голям дол 015018

Агриада продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

» Продава земеделска земя в Голям дол 015018 « Вижте целия текст
Продава земеделска земя в Голям дол

Агриада продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

» Продава земеделска земя в Голям дол « Вижте целия текст
Продава пасище в Голям дол

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище с храсти, 7-ма категория, в землището на село Голям Дол, община Братя Даскалови.

» Продава пасище в Голям дол « Вижте целия текст
Продава земеделска земя - лозе 12,601дка в Голям дол

Агриада продава земеделска земя в начин на трайно ползване - ЛОЗЕ и находящо се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

» Продава земеделска земя - лозе 12,601дка в Голям дол « Вижте целия текст
Продава нива 3,489дка в Голям дол

Агриада продава земеделска земя в начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА НИВА и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

» Продава нива 3,489дка в Голям дол « Вижте целия текст

Община Гълъбово

Продава нива 3дка 783кв.м. в село Помощник община Гълъбово 023066

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива, находяща се в землището на село Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора.

» Продава нива 3дка 783кв.м. в село Помощник община Гълъбово 023066 « Вижте целия текст
Продава нива 3дка 783кв.м. в село Помощник община Гълъбово 023067

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива, находяща се в землището на село Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора.

» Продава нива 3дка 783кв.м. в село Помощник община Гълъбово 023067 « Вижте целия текст

Община Мъглиж

Продава земеделска земя 1,343дка в Тулово

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ОВОЩНА ГРАДИНАв землището на село Тулово, община Мъглиж.

» Продава земеделска земя 1,343дка в Тулово « Вижте целия текст

Община Бургас

Продава нива 12.800дка в Брястовец, община Бургас

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Брястовец, община Бургас.

» Продава нива 12.800дка в Брястовец, община Бургас « Вижте целия текст
Нива 7дка и 400кв.м. в Димчево 037002

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Димчево, община Бургас.

Нивата се намира в местността Лъката и е сплощ 7,400дка.

» Нива 7дка и 400кв.м. в Димчево 037002 « Вижте целия текст

Община Несебър

Продава пасище 4.000дка в Паницово

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище, находяща се в землището на село Паницово, община Несебър.

» Продава пасище 4.000дка в Паницово « Вижте целия текст
Продава нива 6.001дка в село Паницово, община Несебър

Агриада ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на село Паницово, община Несебър.

Нивата се намира в местността Орлова нива и е с площ 6.001дка

» Продава нива 6.001дка в село Паницово, община Несебър « Вижте целия текст
Продава нива 4.005дка в село Паницово община Несебър

Агриада ЕООД продава земеделска земя- нива в землището на село Паницово, община Несебър.

Нивата се намира в местността Дворни места и е с площ 4.005дка.

» Продава нива 4.005дка в село Паницово община Несебър « Вижте целия текст

Община Средец

Продава земеделска земя в Белила

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - трайни насаждения /лозе/ находяща се в село Белила, община Средец.

» Продава земеделска земя в Белила « Вижте целия текст
Продава нива 6.725дка в село Драчево община Средец

Агриада продава земеделска земя - нива в землището на село Драчево, община Средец.

Нивата се намира в местността Белбера и е с площ 6.725дка.

» Продава нива 6.725дка в село Драчево община Средец « Вижте целия текст
Продава нива Драчево

ПРОДАВАМЕ земеделска земя - с НТП полска култура в землището на село Драчево, община Средец.

Имотът е с площ 3дка, в местността Шумата и граничи с регулацията на село Драчево.

» Продава нива Драчево « Вижте целия текст
Продава нива в Средец

ПРОДАВА земеделска земя - нива, находяща се в землището на град Средец.

Имотът е с площ 5,300дка, 3-та категория и се намира в местността Баев бент.

» Продава нива в Средец « Вижте целия текст

Община Сунгурларе

Продава овощна градина в Грозден

Агриада ЕООД продава земеделски имот с НТП овощна градина в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Имотът се намира в местността Орехите и е с площ 1,800дка.

» Продава овощна градина в Грозден « Вижте целия текст
Продава нива в Грозден

Агриада ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Нивата се намира в местността Назарата и е с площ 5.698дка.

» Продава нива в Грозден « Вижте целия текст
Продава лозе в Грозден

Агриада ЕООД продава поземлен имот - ЛОЗЕ в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Имотът се намира в местността Коста дере и е с площ 11,959дка.

» Продава лозе в Грозден « Вижте целия текст
Лозе в Славянци 071007

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Лозе в Славянци 071007 « Вижте целия текст
Лозе в Славянци 060040

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Лозе в Славянци 060040 « Вижте целия текст
Продава лозе в Славянци 044048

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Славянци 044048 « Вижте целия текст
Продава лозе в Славянци 067036

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Славянци 067036 « Вижте целия текст
Продава овощна градина в Сунгурларе 707036

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - овощна градина, находяща се в землището на град Сунгурларе.

» Продава овощна градина в Сунгурларе 707036 « Вижте целия текст
Продава лозе в Сунгурларе 034001

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на град Сунгурларе.

Имотът е с площ 1,222дка, 6-та категория и се намира в местността Отсрещни лозя.

» Продава лозе в Сунгурларе 034001 « Вижте целия текст
Продава нива в Сунгурларе 090014

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на град Сунгурларе.

Имотът е с площ 1,591дка, 6-та категория и се намира в местността Кайка дере

» Продава нива в Сунгурларе 090014 « Вижте целия текст
Продава нива в Терзийско

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Терзийско, община Сунгурларе.

» Продава нива в Терзийско « Вижте целия текст
Продава лозе в Чубра

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на село Чубра, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Чубра « Вижте целия текст

Община Елена

Продава нива в Тодювци

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива находяща се в село Тодювци, община Елена.

» Продава нива в Тодювци « Вижте целия текст
Продава нива в село Тодювци

Продаваме нива в землището на село Тодювци, община Елена.

Имотът се намира в местността Чуката и е с площ 3.800дка и граничи с регулацията на махала Папратлива.

» Продава нива в село Тодювци « Вижте целия текст

Община Кърджали

Продава нива 500кв.м. в село Мост община Кърджали 038003

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Мост, община Кърджали.

Нивата се намира в местността ЮТЕ ЮЗ и е с площ 0,500дка.

» Продава нива 500кв.м. в село Мост община Кърджали 038003 « Вижте целия текст
Продава нива 2дка и 300кв.м. в село Мост община Кърджали 045019

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Мост, община Кърджали.

Нивата се намира в местността КАПАКЛЪК и е с площ 2,300дка.

» Продава нива 2дка и 300кв.м. в село Мост община Кърджали 045019 « Вижте целия текст
Продава нива 1 дка в село Мост община Кърджали 049023

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Мост, община Кърджали.

Нивата се намира в местността ДЕРЕ БОЮ и е с площ 1,000дка.

» Продава нива 1 дка в село Мост община Кърджали 049023 « Вижте целия текст
Продава нива 1 дка в село Мост община Кърджали 050007

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Мост, община Кърджали.

Нивата се намира в местността СУДЖАК и е с площ 1,000дка.

» Продава нива 1 дка в село Мост община Кърджали 050007 « Вижте целия текст
Продава нива 2 дка в село Мост община Кърджали 051005

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Мост, община Кърджали.

» Продава нива 2 дка в село Мост община Кърджали 051005 « Вижте целия текст
Продава нива 1дка и 25кв.м. в село Мост община Кърджали 999139

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Мост, община Кърджали.

» Продава нива 1дка и 25кв.м. в село Мост община Кърджали 999139 « Вижте целия текст
Продава нива 2 дка в село Мост община Кърджали 034005

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Мост, община Кърджали.

» Продава нива 2 дка в село Мост община Кърджали 034005 « Вижте целия текст

Община Берковица

Продава нива 5дка в Бистрилица 051011

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Бистрилица, община Берковица, област Монтана.

» Продава нива 5дка в Бистрилица 051011 « Вижте целия текст
Продава ливада 1 декар и 800 кв метра в Бистрилица 089007

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ливада, находяща се в землището на село Бистрилца, община Берковица, област Монтана.

» Продава ливада 1 декар и 800 кв метра в Бистрилица 089007 « Вижте целия текст

Община Калояново

Агриада продава лозе 1.100дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 007004, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността ЮРТА, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ и площ на имота от 1,100 дка, катег

» Агриада продава лозе 1.100дка в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава нива 5.100дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава земеделска земя, нива с № 013062, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността СТАРИ ЛОЗЯ, с начин на трайно ползване НИВА и площ на имота от 5,

» Агриада продава нива 5.100дка в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава нива 0.500дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава земеделска земя - поземлен имот с № 034017, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността КАРАГЬОЛ, с начин на трайно ползване НИВА и площ на имо

» Агриада продава нива 0.500дка в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава нива 3,425дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава нива /земеделска земя/ с № 048029, находяща се в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността ДЮЛНЮК ТЕПЕ, с начин на трайно ползване НИВА и площ

» Агриада продава нива 3,425дка в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава нива 0.505дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава поземлен имот №001449, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, в местността: СРЕДОРЕКА, с НТП НИВА и с площ на имота - 0,505 дка, 9категория

» Агриада продава нива 0.505дка в Песнопой « Вижте целия текст
Продава лозе 765кв.м. в Песнопой

Агриада ЕООД продава поземлен имот с № 001452 в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността СРЕДОРЕКА, с НТП ЛОЗЕ и с площ на имота от 0,765 дка, 9-та категория.

» Продава лозе 765кв.м. в Песнопой « Вижте целия текст

Община Първомай

Продава нива в Караджалово

Агриада ЕООД продава земеделска земя, в землището на село Караджалово, община Първомай, в местността Мандрата, с НТП НИВА и с площ на имота - 3,496дка.

» Продава нива в Караджалово « Вижте целия текст

Община Стамболийски

Продава нива 1дка в Куртово Конаре община Стамболийски 004158

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА, находяща се в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.

» Продава нива 1дка в Куртово Конаре община Стамболийски 004158 « Вижте целия текст
Продава нива 953кв.м. в Куртово Конаре община Стамболийски 014017

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - овощна градина, но на терен е нива, находяща се в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.

» Продава нива 953кв.м. в Куртово Конаре община Стамболийски 014017 « Вижте целия текст

Община Котел

Продава нива 9дка 150кв.м. дка в село Тича община Котел 064002

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА, находяща се в землището на село Тича, община Котел, област Сливен.

» Продава нива 9дка 150кв.м. дка в село Тича община Котел 064002 « Вижте целия текст

Община Нова Загора

Продава или дава под наем ливада 2 дка в Еленово

ПРОДАВА или отдава под наем земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, 4-та категория, в землището на село Еленово, община Нова Загора.

» Продава или дава под наем ливада 2 дка в Еленово « Вижте целия текст
Продава или дава под наем ливада 5 дка в Еленово

ПРОДАВА или отдава под наем земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, в землището на село Еленово, община Нова Загора.

» Продава или дава под наем ливада 5 дка в Еленово « Вижте целия текст

Община Сливен

Продава нива 6дка 94кв.м. в село Струпец община Сливен 034005

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА, находяща се в землището на село Струпец, община Сливен.

» Продава нива 6дка 94кв.м. в село Струпец община Сливен 034005 « Вижте целия текст
Полска култура 5дка 985кв.м. в Струпец 044001

Продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА, находяща се в землището на село Струпец, община Сливен.

» Полска култура 5дка 985кв.м. в Струпец 044001 « Вижте целия текст

Община Димитровград

Продава нива в Меричлери

ПРОДАВА земеделска земя - нива, в землището на град Меричлери, граничеща с регулацията на града.

Площта на имота е 0.927дка, 4-та категория, в местността Баира, на изток от Меричлери.

» Продава нива в Меричлери « Вижте целия текст
Продава нива 0.400дка в Меричлери

Агриада продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на град Меричлери.

Нивата се намира в местността Старите лозя и е с площ 0.400дка.

» Продава нива 0.400дка в Меричлери « Вижте целия текст

Община Минерални бани

Продава земеделска земя 2дка в Сърница 021016

Агриада продава земеделска земя в село Сърница, община Минерални бани, с НТП НИВА, с площ 2,000дка, 9-та категория, поземлен имот 021016, в местността Езлата.

» Продава земеделска земя 2дка в Сърница 021016 « Вижте целия текст
Продава земеделска земя 3дка в Сърница 024018

Агриада продава земеделска земя в село Сърница, община Минерални бани, с НТП НИВА, с площ 3,000дка, 4-та категория, поземлен имот 024018, в местността Чармото.

» Продава земеделска земя 3дка в Сърница 024018 « Вижте целия текст

Община Симеоновград

Продава нива 3.656дка в Дряново, община Симеоновград

Агриада ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността Калъчева кория и е с площ 3.656дка.

» Продава нива 3.656дка в Дряново, община Симеоновград « Вижте целия текст
Продава нива 1,003дка в село Дряново община Симеоновград

Агриада ЕООД продава земеделска земя - затревена нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността ГАБРАКА и е с площ 1,003дка.

» Продава нива 1,003дка в село Дряново община Симеоновград « Вижте целия текст
Продава нива 2,800дка в село Дряново, община Симеоновград

Агриада ЕООД продава земеделска земя - затревена нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността КАБАЮГ и е с площ 2,800дка.

» Продава нива 2,800дка в село Дряново, община Симеоновград « Вижте целия текст

Община Стамболово

Продава нива във Воденци

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Воденци, община Стамболово.

» Продава нива във Воденци « Вижте целия текст
Продава нива в Маджари 001010

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Маджари, община Стамболово.

» Продава нива в Маджари 001010 « Вижте целия текст
Продава лозе в Силен 002012

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, находяща се в землището на село Силен, община Стамболово.

Лозето се намира в местността Лозята и е сплощ 0,220дка.

» Продава лозе в Силен 002012 « Вижте целия текст

Община Харманли

Продава нива 4,299 дка в село Бисер

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ПОСЕВНА ПЛОЩ находяща се в село Бисер, община Харманли.

» Продава нива 4,299 дка в село Бисер « Вижте целия текст
Продава ливада 4,400дка в село Смирненци община Харманли

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, 6-та категория, в землището на село Смирненци, община Харманли.

» Продава ливада 4,400дка в село Смирненци община Харманли « Вижте целия текст
Продава лозе 0,700дка в село Смирненци община Харманли

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, 4-та категория, в землището на село Смирненци, община Харманли.

» Продава лозе 0,700дка в село Смирненци община Харманли « Вижте целия текст

Община Болярово

Продава нива 3дка в село Воден община Болярово 017023

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА, находяща се в землището на село Воден, община Болярово, област Ямбол.

» Продава нива 3дка в село Воден община Болярово 017023 « Вижте целия текст
Продава нива 6дка в село Воден община Болярово 066062

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА, находяща се в землището на село Воден, община Болярово, област Ямбол.

» Продава нива 6дка в село Воден община Болярово 066062 « Вижте целия текст
Продава нива 900кв.м. в село Воден община Болярово 102007

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА, находяща се в землището на село Воден, община Болярово, област Ямбол.

» Продава нива 900кв.м. в село Воден община Болярово 102007 « Вижте целия текст
Продава нива 4дка 350кв.м. в село Воден община Болярово 075008

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА, находяща се в землището на село Воден, община Болярово, област Ямбол.

» Продава нива 4дка 350кв.м. в село Воден община Болярово 075008 « Вижте целия текст
Продава нива 4дка 350кв.м. в село Воден община Болярово 075009

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА, находяща се в землището на село Воден, община Болярово, област Ямбол.

» Продава нива 4дка 350кв.м. в село Воден община Болярово 075009 « Вижте целия текст