Община Стара Загора

Продава нива в село Дълбоки

ПРОДАВА земеделска земя - нива, находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора.

Имотът е с площ 4,465дка, 5-та категория и се намира в местността Плоска могила.

» Продава нива в село Дълбоки « Вижте целия текст
Нива 2дка 385кв.м. в село Люляк община Стара Загора 012136

Агриада ЕООД продава поземлен имот НИВА в землището на село Люляк, община Стара Загора.

Имотът се намира в местността ГЬОЛЯ, с площ 2,385дка, 9 категория.

» Нива 2дка 385кв.м. в село Люляк община Стара Загора 012136 « Вижте целия текст
Продава нива в Люляк

Агриада ЕООД продава поземлен имот НИВА в землището на село Люляк, община Стара Загора.

Имотът се намира в местността РЪТА, с площ 2.769дка, 9 категория.

» Продава нива в Люляк « Вижте целия текст
Продава нива в Руманя

Продава земеделска земя - нива с площ 3.035дка, 4-та категория, в местността Бик баир.

Имотът е подходящ за пчелин поради близостта до гората и добрата паша в полето.

» Продава нива в Руманя « Вижте целия текст
Продава земеделска земя 3,750дка в Яворово

Агриада ЕООД продава поземлен имот с НТП ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА в землището на село Яворово, община Стара Загора.

» Продава земеделска земя 3,750дка в Яворово « Вижте целия текст
Продава земеделска земя 1,200дка в Яворово

Агриада ЕООД продава поземлен имот с НТП ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА в землището на село Яворово, община Стара Загора.

» Продава земеделска земя 1,200дка в Яворово « Вижте целия текст

Община Братя Даскалови

Продава земеделска земя в Голям дол

Агриада продава земеделска звемя в начин на трайно ползване - нива и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

» Продава земеделска земя в Голям дол « Вижте целия текст
Продава пасище в Голям дол

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище с храсти, 7-ма категория, в землището на село Голям Дол, община Братя Даскалови.

» Продава пасище в Голям дол « Вижте целия текст
Продава земеделска земя - лозе 12,601дка в Голям дол

Агриада продава земеделска земя в начин на трайно ползване - ЛОЗЕ и находящо се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

» Продава земеделска земя - лозе 12,601дка в Голям дол « Вижте целия текст
Продава нива 3,489дка в Голям дол

Агриада продава земеделска земя в начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА НИВА и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

» Продава нива 3,489дка в Голям дол « Вижте целия текст

Община Гълъбово

Продава нива 3дка 783кв.м. в село Помощник община Гълъбово 023067

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива, находяща се в землището на село Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора.

» Продава нива 3дка 783кв.м. в село Помощник община Гълъбово 023067 « Вижте целия текст
Продава нива 3дка 783кв.м. в село Помощник община Гълъбово 023066

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива, находяща се в землището на село Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора.

» Продава нива 3дка 783кв.м. в село Помощник община Гълъбово 023066 « Вижте целия текст

Община Мъглиж

Продава земеделска земя 1,343дка в Тулово

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ОВОЩНА ГРАДИНА в землището на село Тулово, община Мъглиж.

» Продава земеделска земя 1,343дка в Тулово « Вижте целия текст