Сливен

Област Сливен - цена на земята - покупко-продажба

През 2013 година не се отчита раздвижване на пазара на земеделски земи в област Сливен. Сключени са 5 125 сделки за 30 425 дка земя. В сравнение с 2012 година, броят на сделките е намалял с 29 на сто, а продадената земя с 47 на сто. Средната пазарна цена за 2013 година е 417 лв/дка. Отчетен е лек спад в цените на земеделската земя спрямо равнището от предходната година с 6 на сто.

Традиционно най-много сделки се сключват в община Нова Загора. Сключени са 1 830 сделки за 14 080 дка земеделска земя, при средна пазарна цена от 521 лв/дка.

Пазарът на земеделски земи в община Сливен също е активен. През 2013 година са сключени 1 740 сделки за 10 712 дка земя. Средната пазарна цена за общината е 379 лв/дка за категория “ниви”.

Традиционно най-слаб пазарът на земеделски земи е в община Котел - едва 68 сделки за 790 дка земя. Там е регистрирана и най-ниската цена за района - 160 лв/дка за категория “ниви”.

Р А З М Е Р на средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2015-2016 г., в левове на декар, съгласно §2е от ЗИД на ЗСПЗЗ на база предходната стопанска година 2014/2015 г., за землищата на територията на областта

Subscribe to Сливен