Продава лозе в Силен 002012

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, находяща се в землището на село Силен, община Стамболово.

Лозето се намира в местността Лозята и е сплощ 0,220дка.

Продава нива във Воденци

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Воденци, община Стамболово.

Продава нива в Маджари 001010

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Маджари, община Стамболово.