Хасково

Област Хасково - покупко-продажба на земя

В област Хасково през 2013 година пазарът на земеделски земи остава стабилен, но се наблюдава лек спад в сравнение с 2012 година. Сключени са 5 835 сделки за 49 970 дка земеделска земя. В сравнение с 2012 година броят на сделките бележи спад с 20 на сто, а продадената земя с 30 на сто. Отчита се леко повишение на пазарните цени. За 2013 година отчетената цена е 308 лв/дка.

Най-много сделки са регистрирани в общините Димитровград и Тополовград.

В община Димитровград са сключени 1 982 сделки за 11 072 дка земеделска земя при цена от 479 лв/дка за категория “ниви”. Там е регистрирана и най-високата цена за Хасковския район.

В община Тополовград са сключени 1 508 сделки за 12 368 дка земеделска земя на цена от 225 лв/дка.

В община Хасково са сключени 224 сделки за 2 669 дка земя на цена от 236 лв/дка за категория “ниви”.

Най-слаб е пазарът на земеделски земи в община Ивайловград - 24 сделки за 236 дка земя, със средна цена от 231 лв/дка за категория “ниви”.

Справка
за размера на определеното средно годишно рентно плащане за стопанската 2013/2014г.
за землищата от област Хасково, регламентирано в §2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Хасково - /област/ средно годишно рентно плащане 2016-2017

Subscribe to Хасково