Община Димитровград

Продава нива в Меричлери

ПРОДАВА земеделска земя - нива, в землището на град Меричлери, граничеща с регулацията на града.

Площта на имота е 0.927дка, 4-та категория, в местността Баира, на изток от Меричлери.

» Продава нива в Меричлери « Вижте целия текст
Продава нива 0.400дка в Меричлери

Агриада продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на град Меричлери.

Нивата се намира в местността Старите лозя и е с площ 0.400дка.

» Продава нива 0.400дка в Меричлери « Вижте целия текст

Община Симеоновград

Продава нива 3.656дка в Дряново, община Симеоновград

Агриада ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността Калъчева кория и е с площ 3.656дка.

» Продава нива 3.656дка в Дряново, община Симеоновград « Вижте целия текст
Продава нива 1,003дка в село Дряново община Симеоновград

Агриада ЕООД продава земеделска земя - затревена нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността ГАБРАКА и е с площ 1,003дка.

» Продава нива 1,003дка в село Дряново община Симеоновград « Вижте целия текст
Продава нива 2,800дка в село Дряново, община Симеоновград

Агриада ЕООД продава земеделска земя - затревена нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността КАБАЮГ и е с площ 2,800дка.

» Продава нива 2,800дка в село Дряново, община Симеоновград « Вижте целия текст

Община Харманли

Продава нива 4,299 дка в село Бисер

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ПОСЕВНА ПЛОЩ находяща се в село Бисер, община Харманли.

» Продава нива 4,299 дка в село Бисер « Вижте целия текст
Продава ливада 4,400дка в село Смирненци община Харманли

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, 6-та категория, в землището на село Смирненци, община Харманли.

» Продава ливада 4,400дка в село Смирненци община Харманли « Вижте целия текст
Продава лозе 0,700дка в село Смирненци община Харманли

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, 4-та категория, в землището на село Смирненци, община Харманли.

» Продава лозе 0,700дка в село Смирненци община Харманли « Вижте целия текст