Ямбол

Цена на земята в област Ямбол

Според направеното проучване в област Ямбол за 2013 година, може да се отчете сериозен спад на пазара на земеделски земи.

Сключени са едва 2 714 сделки, което е почти три пъти по-малко от равнището за 2012 година. Земята обект на покупко-продажба възлиза на 61 636 дка или почти два пъти по-малко от предходната година. Средната пазарна цена бележи повишение с 14 на сто и е 421 лв/дка.

Традиционно, най-много сделки са реализирани в община Тунджа - 1 404 за 12 322дка земеделска земя. Пазарната цена остава същата като предходната година - 334лв/дка.

В община Елхово през 2013 година се отчита активен пазар на земеделски земи.

Малко над 20 хиляди декара земя е продадена при средна цена от 476 лв/дка.

Най-слаб пазарът на земеделски земи за област Ямбол е в община Стралджа. Сключени са 223 сделки за 3 231 дка земя на цена от 371 лв/дка.

Размер на средното годишно рентно плащане за стопанската 2013/2014г. за землищата в област Ямбол по общини:
SREDNO-RENTNO-PLASHTANE-YAMBOL-2013-2014.pdf
 
Subscribe to Ямбол