Търговище

В област Търговище през 2013 година се регистрира лек спад на пазара на земеделски земи в сравнение с 2012 година. Сключени са 5 856 сделки, което е с 26 на сто по-нисък брой от 2012 година. продадената земя също бележи спад.

Обект на покупко-продажба са 55 303 дка или с 27 на сто по-малко в сравнение с предходната година. Отчетено е леко повишение на пазарната цена. За 2013 година тя е 398 лв/ дка или това представлява с 1 на сто по-високо равнище от достигнатото през 2012 година.

Традиционно най-активен пазар на земеделски земи е отчетен в община Търговище. Там през 2013 година са сключени 3 461 сделки за 24 927 дка земя, при средна пазарна цена от 421 лв/дка. Бележи се лек спад в пазара на земеделски земи в община Попово. Сключени са 1 235 сделки за 14 190 дка земя, при средна пазарна цена от 472 лв/дка.

Най-слаб пазарът на земеделски земи за 2013 година в област Търговище, е бил в община Опака. Сключени са едва 197 сделки за 2 356 дка земя. Там е регистрирана, обаче и най-високата пазарна цена за областта - 475 лв/дка.

Subscribe to Търговище