Продава лозе 0,700дка в село Смирненци община Харманли

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, 4-та категория, в землището на село Смирненци, община Харманли.

Продава ливада 4,400дка в село Смирненци община Харманли

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, 6-та категория, в землището на село Смирненци, община Харманли.

Продава нива 4,299 дка в село Бисер

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ПОСЕВНА ПЛОЩ находяща се в село Бисер, община Харманли.