Вярно е , "Републиката на младостта", замислена в началото на 80-те години не се осъществи, но следвайки тази линия на разсъждения би трябвало да кажем, че цяла България не се е осъществила.

Аз лично много харесвам това кътче от нашата земя и с нетърпение очаквам всяко пътуване до Средец, Болярово, Тополовград, Елхово ... Все пак вместо Постановление 22 от 80-те години на миналия век сега си имаме Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар (ПРЗСРСС), която така или иначе раздвижва пазара на земеделски земи по тези красиви места.

Ветрогенератори по билата на Сакар
Ветрогенератори по билата на Сакар

А като стана дума за ПРЗСРСС - ето някои числа от нея:
Обработваемата земя е 45,9% от територията на Странджа-Сакар и представлява един от основните ресурси на региона. Горите заемат 34,1% а мерите и пасищата - 11,3% от територията на региона. 95,6% от обработваемите земи са частна собственост, 1,4% - държавна и 3% - общинска.

Пустеещите земи са един от най-сериозните проблеми за региона. В някои общини делът им устойчиво превишава половината от обработваемата земя - Малко Търново (98,9%), Средец (66%), Любимец (65,6%), Тополовград (59,8%) и Болярово (55%).

Поливните площи заемат 7,2% от земеделските земи срещу 17% средно за страната. Те са разположени в шест от дванадесетте общини в обхвата на програмата: Любимец - 4 156,6 ха, Свиленград - 3 354,5 ха, Елхово - 3 856,6 ха, Болярово - 4 975,4 ха, Тунджа - 7 436 ха и Стралджа - 8 084 ха.