Продава нива 5.200дка в Белила

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА находяща се в село Белила, община Средец.

Продава земеделска земя в Белила

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - трайни насаждения /лозе/ находяща се в село Белила, община Средец.

Продава нива 6.725дка в село Драчево община Средец

Агриада продава земеделска земя - нива в землището на село Драчево, община Средец.

Нивата се намира в местността Белбера и е с площ 6.725дка.

Продава нива Драчево

ПРОДАВАМЕ земеделска земя - с НТП полска култура в землището на село Драчево, община Средец.

Имотът е с площ 3дка, в местността Шумата и граничи с регулацията на село Драчево.

Продава нива в Средец

ПРОДАВА земеделска земя - нива, находяща се в землището на град Средец.

Имотът е с площ 5,300дка, 3-та категория и се намира в местността Баев бент.

Странджа - Сакар - Републиката на младостта

Вярно е , "Републиката на младостта", замислена в началото на 80-те години не се осъществи, но следвайки тази линия на разсъждения би трябвало да кажем, че цяла България не се е осъществила.