Продава земеделска земя в Голям дол 015018

Агриада продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

Продава нива 3,489дка в Голям дол

Агриада продава земеделска земя в начин на трайно ползване - ИЗОСТАВЕНА НИВА и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

Продава земеделска земя - лозе 12,601дка в Голям дол

Агриада продава земеделска земя в начин на трайно ползване - ЛОЗЕ и находящо се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

Продава пасище в Голям дол

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище с храсти, 7-ма категория, в землището на село Голям Дол, община Братя Даскалови.

Продава земеделска земя в Голям дол

Агриада продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.