Община Средец

Община Сунгурларе

Продава лозе в Грозден

Агриада ЕООД продава поземлен имот - ЛОЗЕ в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Имотът се намира в местността Коста дере и е с площ 11,959дка.

» Продава лозе в Грозден « Вижте целия текст
Продава лозе в Славянци 067036

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Славянци 067036 « Вижте целия текст
Продава лозе в Славянци 044048

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Славянци 044048 « Вижте целия текст
Лозе в Славянци 071007

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Лозе в Славянци 071007 « Вижте целия текст
Лозе в Славянци 060040

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе.

» Лозе в Славянци 060040 « Вижте целия текст
Продава лозе в Чубра

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на село Чубра, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Чубра « Вижте целия текст

Община Калояново

Продава лозе 765кв.м. в Песнопой

Агриада ЕООД продава поземлен имот с № 001452 в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността СРЕДОРЕКА, с НТП ЛОЗЕ и с площ на имота от 0,765 дка, 9-та категория.

» Продава лозе 765кв.м. в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава лозе 1.100дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 007004, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността ЮРТА, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ и площ на имота от 1,100 дка, катег

» Агриада продава лозе 1.100дка в Песнопой « Вижте целия текст

Община Братя Даскалови

Продава земеделска земя - лозе 12,601дка в Голям дол

Агриада продава земеделска земя в начин на трайно ползване - ЛОЗЕ и находящо се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.

» Продава земеделска земя - лозе 12,601дка в Голям дол « Вижте целия текст

Община Стара Загора

Продава лозе в Оряховица 009006

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ЛОЗЕ в землището на село Оряховица, община Стара Загора.

» Продава лозе в Оряховица 009006 « Вижте целия текст

Община Стамболово

Продава лозе в Силен 002012

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, находяща се в землището на село Силен, община Стамболово.

Лозето се намира в местността Лозята и е сплощ 0,220дка.

» Продава лозе в Силен 002012 « Вижте целия текст

Община Харманли

Продава лозе 0,700дка в село Смирненци община Харманли

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, 4-та категория, в землището на село Смирненци, община Харманли.

» Продава лозе 0,700дка в село Смирненци община Харманли « Вижте целия текст