Община Сунгурларе

Продава лозе в Грозден

Агриада ЕООД продава поземлен имот - ЛОЗЕ в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Имотът се намира в местността Коста дере и е с площ 11,959дка.

» Продава лозе в Грозден « Вижте целия текст
Продава лозе в Чубра

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на село Чубра, община Сунгурларе.

» Продава лозе в Чубра « Вижте целия текст

Община Калояново

Продава лозе 765кв.м. в Песнопой

Агриада ЕООД продава поземлен имот с № 001452 в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността СРЕДОРЕКА, с НТП ЛОЗЕ и с площ на имота от 0,765 дка, 9-та категория.

» Продава лозе 765кв.м. в Песнопой « Вижте целия текст
Агриада продава лозе 1.100дка в Песнопой

Агриада ЕООД продава ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 007004, в землището на село ПЕСНОПОЙ, община Калояново, област Пловдив, в местността ЮРТА, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ и площ на имота от 1,100 дка, катег

» Агриада продава лозе 1.100дка в Песнопой « Вижте целия текст