Община Котел

Продава нива 9дка 150кв.м. дка в село Тича община Котел 064002

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА, находяща се в землището на село Тича, община Котел, област Сливен.

» Продава нива 9дка 150кв.м. дка в село Тича община Котел 064002 « Вижте целия текст

Община Сливен

Продава пасище в Ичера

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване пасище, находящо се в землището на село Ичера, община Сливен.

» Продава пасище в Ичера « Вижте целия текст
Продава нива в Ичера

ПРОДАВАМЕ земеделски имот с НТП нива, находящ се в землището на село Ичера, община Сливен.

Имотът е с площ 1000кв.м. и се намира в местността Стойкова бахча.

» Продава нива в Ичера « Вижте целия текст
Продава нива 6дка 94кв.м. в село Струпец община Сливен 034005

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА, находяща се в землището на село Струпец, община Сливен.

» Продава нива 6дка 94кв.м. в село Струпец община Сливен 034005 « Вижте целия текст
Полска култура 5дка 985кв.м. в Струпец 044001

Продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА, находяща се в землището на село Струпец, община Сливен.

» Полска култура 5дка 985кв.м. в Струпец 044001 « Вижте целия текст
Полска култура 5дка 862кв.м. в село Струпец община Сливен 079018

Продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА, находяща се в землището на село Струпец, община Сливен.

Нивата се намира в местността ЧАЛТАКЛЯ, с площ 5,862дка.

» Полска култура 5дка 862кв.м. в село Струпец община Сливен 079018 « Вижте целия текст