Вглеждайки се в картата установяваме, че дейността на Агриада ЕООД е основно (но не само!) в землищата от водосборните басейни на реките Тунджа и Марица, както и на Южното Черноморие. Но като млада и разрастваща се фирма, ние не стоим на едно място, а погледът ни все по-често се плъзга на юг към меките, заоблени форми на Родопите и чистите, прохладни води на Арда.

Община Ардино
Община Ардино

Източните Родопи. Тук местното население традиционно се занимава със земеделие. Още от времето на Траките и на Орфей, а сигурно и преди това (според нас тук е акустирал най-великият фермер - Ной), хората идват по тези земи, привлечени от плодородните почви, реките и горите. Безкрайната хълмиста земя е благословена за животновъдство. Все повече стопани практикуват естествено пашуване. Стадата са целогодишно на открито, свободата им не се ограничава, а за вкуса на месото трудно може да се разкаже. Трябва да се опита! Вкусвайки от кашкавала на местна фирма, който си купихме от едно магазинче в Ардино, споменът за кашкавала от ОНОВА време неволно изплува в съзнанието.

Тук все по-нарастващ е интересът към лозарството. Най-често се среща сорта мерло, но и масивите с новия за региона сорт каберне фран се увеличават. Днес в Източните Родопи се произвеждат едни от най-качествените червени вина в страната.

Язовир Студен кладенец на река Арда
Язовир Студен кладенец на река Арда

Агриада - Ардиада чст II