Купуваме земя в землищата на община Харманли
Продава нива в Харманли

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - НИВА, находяща се в землището на град Харманли,област Хасково.

...

Област Хасково - Средно годишно рентно плащане (лева/дка) 2022-2023 г.

Област Хасково - Средно годишно рентно плащане (лева/дка) 2022-2023 г.

Община ...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли