Купуваме

Купуваме земеделска земя - ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади...

Приоритет са областите Сливен, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Хасково, Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Перник, София, но осъществяваме сделки и в Северна България.

Как работим:

  • Вие се свързвате с нас /по телефона, чрез имейл или в офиса/ и ни предоставяте информация за имота/тите, които желаете да продадете. Необходими и достатъчни са землището, номера на имота и срока на договора за наем/аренда.

  • В рамките на ден или два ние ви съобщаваме цената, която Вие ще получите за вашата земя. Цената на имотите в едно землище не е еднаква за всички имоти.

Купува земеделска земя

  • Ако сте съгласни с предложената цена, се окомплектоват необходимите документи - скици, удостоверения, решения, нотариални актове ...

  • Насрочваме дата и час за сделката при нотариус с район на действие съответният районен съд за населеното място, в чието землище е земята. Вие се явявате лично /или Ваш пълномощник/ пред нотариуса за изповядване на сделката.

  • Пред нотариуса Вие получавате договорената сума за Вашата земя.

Често задавани въпроси