П Р О Т О К О Л
за
изчислените стойности на Средното годишно рентно плащане (СГРП) за всяко землище по общини и Начин на трайно ползване (НТП)

Днес, 28.01.2021 г. от 11:00 часа, в Областна дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив, находяща се на бул. „Марица” №122, ет. 3, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №РД-07-1/04.01.2021 г. на Директора на ОД „Земеделие” - гр. Пловдив и на основание предоставена от съответните общински служби по земеделие информация за вписаните в службата по вписванията и регистрирани в Общински служби по земеделие действащи договори за предходната 2020 г. за ползване на земеделски имоти за землищата по общини и начин на трайно ползване (НТП), комисията определи размерът на средното годишно рентно плащане (СГРП) във връзка с §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на чл. 77б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по методика, одобрена със Заповед №РД 46-28/22.01.2021 г. на Министъра на земеделието и храните, за Област Пловдив като цяло число лева на декар, както следва:

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Ниви

Трайни
насаждения

Лозя

Пасища,
мери

Ливади

Оризи-
ща

1

Асеновград

Асеновград

лв/дка

28.00

27.00

34.00

7.00

11.00

 

2

Асеновград

Боянци

лв/дка

13.00

33.00

34.00

7.00

11.00

 

3

Асеновград

Горнослав

лв/дка

18.00

21.00

14.00

7.00

16.00

 

4

Асеновград

Долнослав

лв/дка

18.00

32.00

34.00

7.00

14.00

 

5

Асеновград

Златовръх

лв/дка

17.00

11.00

20.00

7.00

11.00

 

6

Асеновград

Избеглии

лв/дка

9.00

32.00

34.00

7.00

11.00

 

7

Асеновград

Козаново

лв/дка

13.00

27.00

34.00

7.00

11.00

 

8

Асеновград

Конуш

лв/дка

19.00

32.00

34.00

7.00

11.00

 

9

Асеновград

Мулдава

лв/дка

52.00

67.00

34.00

7.00

11.00

 

10

Асеновград

Новаково

лв/дка

21.00

32.00

50.00

7.00

11.00

 

11

Асеновград

Нови извор

лв/дка

23.00

5.00

30.00

7.00

11.00

 

12

Асеновград

Патриарх Евтимово

лв/дка

36.00

17.00

34.00

7.00

11.00

 

13

Асеновград

Стоево

лв/дка

16.00

32.00

34.00

7.00

11.00

 

14

Асеновград

Тополово

лв/дка

35.00

46.00

34.00

7.00

11.00

 

15

Асеновград

Червен

лв/дка

41.00

27.00

20.00

7.00

11.00

 

16

Асеновград

Долни Воден

лв/дка

68.00

19.00

34.00

7.00

11.00

 

17

Асеновград

Горни Воден

лв/дка

54.00

32.00

34.00

7.00

11.00

 

18

Асеновград

Леново

лв/дка

26.00

23.00

34.00

7.00

11.00

 

19

Асеновград

Бор

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

20

Асеновград

Врата

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

21

Асеновград

Добростан

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

10.00

 

22

Асеновград

Косово

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

23

Асеновград

Лясково

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

24

Асеновград

Мостово

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

25

Асеновград

Орешец

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

26

Асеновград

Сини връх

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

27

Асеновград

Три могили

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

28

Асеновград

Узуново

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

29

Асеновград

кв. Наречен

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

30

Асеновград

Бачково

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

31

Асеновград

Жълт камък

лв/дка

7.00

5.00

14.00

7.00

6.00

 

Общо за Община Асеновград:

лв/дка

30.00

32.00

34.00

7.00

11.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА ЛЪКИ

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Лъки

Белица

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

2

Лъки

Борово

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

3

Лъки

Джурково

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

4

Лъки

Дряново

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

5

Лъки

Здравец

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

6

Лъки

Лъкавица

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

7

Лъки

Лъки

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

8

Лъки

Манастир

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

9

Лъки

Югово

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

Общо за Община Лъки:

лв/дка

7.00

5.00

 

7.00

8.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА БРЕЗОВО

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Брезово

Брезово

лв/дка

32.00

29.00

32.00

6.00

29.00

 

2

Брезово

Бабек

лв/дка

13.00

10.00

15.00

6.00

8.00

 

3

Брезово

Борец

лв/дка

27.00

43.00

29.00

6.00

8.00

 

4

Брезово

Върбен

лв/дка

13.00

17.00

28.00

6.00

8.00

 

5

Брезово

Дрангово

лв/дка

26.00

21.00

28.00

6.00

8.00

 

6

Брезово

Зелениково

лв/дка

24.00

24.00

24.00

6.00

24.00

 

7

Брезово

Златосел

лв/дка

25.00

30.00

18.00

6.00

8.00

 

8

Брезово

Отец Кирилово

лв/дка

15.00

13.00

28.00

6.00

8.00

 

9

Брезово

Пъдарско

лв/дка

27.00

16.00

28.00

6.00

8.00

 

10

Брезово

Розовец

лв/дка

10.00

29.00

28.00

6.00

8.00

 

11

Брезово

Свежен

лв/дка

15.00

28.00

28.00

6.00

8.00

 

12

Брезово

Стрелци

лв/дка

30.00

33.00

21.00

6.00

29.00

 

13

Брезово

Сърнегор

лв/дка

13.00

12.00

12.00

6.00

8.00

 

14

Брезово

Тюркмен

лв/дка

17.00

19.00

28.00

6.00

8.00

 

15

Брезово

Чехларе

лв/дка

19.00

28.00

23.00

6.00

8.00

 

16

Брезово

Чоба

лв/дка

34.00

32.00

32.00

6.00

8.00

 

Общо за Община Брезово:

лв/дка

28.00

28.00

28.00

6.00

28.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Калояново

Бегово

лв/дка

25.00

47.00

20.00

6.00

26.00

26.00

2

Калояново

Главатар

лв/дка

41.00

45.00

20.00

6.00

8.00

 

3

Калояново

Горна Махала

лв/дка

19.00

23.00

10.00

6.00

8.00

 

4

Калояново

Долна Махала

лв/дка

29.00

30.00

30.00

6.00

8.00

 

5

Калояново

Дуванлии

лв/дка

19.00

19.00

16.00

6.00

8.00

 

6

Калояново

Дълго поле

лв/дка

26.00

62.00

20.00

6.00

8.00

28.00

7

Калояново

Житница

лв/дка

19.00

13.00

16.00

6.00

8.00

 

8

Калояново

Иван Вазово

лв/дка

18.00

22.00

16.00

6.00

16.00

 

9

Калояново

Калояново

лв/дка

18.00

17.00

16.00

6.00

17.00

17.00

10

Калояново

Отец Паисиево

лв/дка

18.00

22.00

19.00

6.00

8.00

 

11

Калояново

Песнопой

лв/дка

18.00

18.00

16.00

6.00

19.00

 

12

Калояново

Ръжево

лв/дка

36.00

30.00

20.00

6.00

8.00

52.00

13

Калояново

Ръжево Конаре

лв/дка

21.00

45.00

20.00

6.00

8.00

16.00

14

Калояново

Сухозем

лв/дка

24.00

24.00

24.00

6.00

14.00

21.00

15

Калояново

Черноземен

лв/дка

25.00

17.00

30.00

6.00

8.00

37.00

Общо за Община Калояново:

лв/дка

21.00

32.00

22.00

6.00

16.00

23.00

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА КАРЛОВО

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Карлово

Карлово

лв/дка

16.00

11.00

10.00

16.00

10.00

 

2

Карлово

Калофер

лв/дка

18.00

13.00

12.00

13.00

12.00

 

3

Карлово

Клисура

лв/дка

19.00

8.00

12.00

15.00

14.00

 

4

Карлово

Баня

лв/дка

17.00

17.00

19.00

17.00

18.00

 

5

Карлово

Бегунци

лв/дка

14.00

7.00

19.00

13.00

10.00

 

6

Карлово

Богдан

лв/дка

12.00

19.00

11.00

19.00

9.00

 

7

Карлово

Васил Левски

лв/дка

15.00

12.00

10.00

11.00

44.00

 

8

Карлово

Ведраре

лв/дка

10.00

9.00

10.00

13.00

11.00

 

9

Карлово

Войнягово

лв/дка

13.00

9.00

11.00

15.00

13.00

 

10

Карлово

Горни Домлян

лв/дка

10.00

8.00

12.00

14.00

11.00

 

11

Карлово

Домлян

лв/дка

14.00

22.00

12.00

17.00

11.00

 

12

Карлово

Дъбене

лв/дка

14.00

15.00

10.00

16.00

11.00

 

13

Карлово

Иганово

лв/дка

11.00

14.00

12.00

10.00

20.00

 

14

Карлово

Каравелово

лв/дка

13.00

10.00

11.00

12.00

13.00

 

15

Карлово

Климент

лв/дка

13.00

13.00

11.00

6.00

7.00

 

16

Карлово

Куртово

лв/дка

25.00

12.00

12.00

14.00

14.00

 

17

Карлово

Кърнаре

лв/дка

13.00

19.00

20.00

12.00

17.00

 

18

Карлово

Марино поле

лв/дка

9.00

10.00

10.00

13.00

7.00

 

19

Карлово

Московец

лв/дка

11.00

10.00

12.00

19.00

8.00

 

20

Карлово

Мраченик

лв/дка

12.00

22.00

12.00

13.00

20.00

 

21

Карлово

Певците

лв/дка

26.00

9.00

12.00

19.00

9.00

 

22

Карлово

Пролом

лв/дка

6.00

22.00

19.00

17.00

18.00

 

23

Карлово

Розино

лв/дка

25.00

24.00

20.00

8.00

23.00

 

24

Карлово

Слатина

лв/дка

12.00

17.00

12.00

10.00

18.00

 

25

Карлово

Соколица

лв/дка

6.00

10.00

10.00

13.00

5.00

 

26

Карлово

Столетово

лв/дка

19.00

18.00

12.00

10.00

20.00

 

27

Карлово

Христо Даново

лв/дка

14.00

19.00

20.00

12.00

17.00

 

Общо за Община Карлово:

лв/дка

15.00

15.00

12.00

13.00

20.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА СОПОТ

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Сопот

Сопот

лв/дка

7.00

87.00

8.00

7.00

40.00

 

2

Сопот

Анево

лв/дка

10.00

10.00

8.00

7.00

10.00

 

Общо за Община Сопот:

лв/дка

7.00

45.00

8.00

7.00

38.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА „МАРИЦА“

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

"Марица"

Бенковски

лв/дка

21.00

30.00

32.00

7.00

8.00

 

2

"Марица"

Войводиново

лв/дка

22.00

33.00

32.00

7.00

8.00

 

3

"Марица"

Войсил

лв/дка

23.00

42.00

32.00

7.00

8.00

 

4

"Марица"

Граф Игнатиево

лв/дка

22.00

50.00

32.00

7.00

8.00

 

5

"Марица"

Динк

лв/дка

20.00

14.00

32.00

7.00

8.00

 

6

"Марица"

Желязно

лв/дка

19.00

30.00

32.00

7.00

8.00

 

7

"Марица"

Калековец

лв/дка

31.00

34.00

32.00

7.00

8.00

34.00

8

"Марица"

Костиево

лв/дка

27.00

46.00

32.00

7.00

8.00

28.00

9

"Марица"

Крислово

лв/дка

20.00

6.00

32.00

7.00

8.00

34.00

10

"Марица"

Маноле

лв/дка

23.00

29.00

32.00

7.00

8.00

31.00

11

"Марица"

Манолско Конаре

лв/дка

29.00

30.00

32.00

7.00

8.00

34.00

12

"Марица"

Радиново

лв/дка

25.00

30.00

32.00

7.00

8.00

 

13

"Марица"

Рогош

лв/дка

31.00

38.00

32.00

7.00

8.00

37.00

14

"Марица"

Скутаре

лв/дка

21.00

48.00

32.00

7.00

8.00

38.00

15

"Марица"

Строево

лв/дка

18.00

10.00

32.00

7.00

8.00

 

16

"Марица"

Трилистник

лв/дка

19.00

30.00

32.00

7.00

8.00

 

17

"Марица"

Труд

лв/дка

19.00

77.00

32.00

7.00

8.00

10.00

18

"Марица"

Царацово

лв/дка

21.00

41.00

32.00

7.00

8.00

34.00

19

"Марица"

Ясно Поле

лв/дка

20.00

6.00

32.00

7.00

8.00

34.00

Общо за Община Марица:

лв/дка

23.00

30.00

32.00

7.00

8.00

34.00

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Пловдив

гр. Пловдив

лв/дка

29.00

60.00

21.00

7.00

8.00

16.00

Общо за Община Пловдив:

лв/дка

29.00

60.00

21.00

7.00

8.00

16.00

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА КУКЛЕН

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Куклен

Куклен

лв/дка

59.00

71.00

26.00

7.00

6.00

 

2

Куклен

Добралък

лв/дка

7.00

5.00

26.00

7.00

6.00

 

3

Куклен

Руен

лв/дка

47.00

37.00

26.00

7.00

6.00

 

4

Куклен

Гълъбово

лв/дка

7.00

5.00

26.00

7.00

6.00

 

5

Куклен

Яврово

лв/дка

7.00

5.00

26.00

7.00

6.00

 

6

Куклен

Цар Калоян

лв/дка

7.00

5.00

26.00

7.00

6.00

 

Общо за Община Куклен:

лв/дка

47.00

68.00

26.00

7.00

6.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Първомай

Първомай

лв/дка

35.00

13.00

17.00

11.00

11.00

 

2

Първомай

Татарево

лв/дка

33.00

17.00

17.00

11.00

10.00

 

3

Първомай

Виница

лв/дка

10.00

17.00

17.00

13.00

10.00

 

4

Първомай

Караджалово

лв/дка

32.00

26.00

17.00

12.00

10.00

 

5

Първомай

Дълбок извор

лв/дка

33.00

12.00

18.00

14.00

10.00

 

6

Първомай

Поройна

лв/дка

29.00

12.00

17.00

58.00

10.00

 

7

Първомай

Градина

лв/дка

31.00

17.00

17.00

14.00

10.00

 

8

Първомай

Крушево

лв/дка

45.00

51.00

17.00

14.00

10.00

 

9

Първомай

Добри дол

лв/дка

36.00

10.00

17.00

14.00

10.00

 

10

Първомай

Бяла река

лв/дка

14.00

11.00

17.00

14.00

10.00

 

11

Първомай

Православен

лв/дка

35.00

18.00

17.00

14.00

10.00

 

12

Първомай

Езерово

лв/дка

16.00

167.00

17.00

11.00

10.00

 

13

Първомай

Воден

лв/дка

16.00

18.00

17.00

9.00

10.00

 

14

Първомай

Драгойново

лв/дка

26.00

18.00

17.00

14.00

10.00

 

15

Първомай

Буково

лв/дка

26.00

22.00

17.00

9.00

7.00

 

16

Първомай

Брягово

лв/дка

28.00

71.00

17.00

10.00

8.00

 

17

Първомай

Искра

лв/дка

26.00

20.00

18.00

8.00

10.00

 

Общо за Община Първомай:

лв/дка

31.00

57.00

17.00

14.00

10.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА РАКОВСКИ

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Раковски

Белозем

лв/дка

33.00

30.00

32.00

15.00

8.00

36.00

2

Раковски

Болярино

лв/дка

32.00

30.00

32.00

8.00

8.00

39.00

3

Раковски

Момино село

лв/дка

26.00

30.00

32.00

8.00

8.00

39.00

4

Раковски

Раковски

лв/дка

32.00

31.00

32.00

13.00

22.00

39.00

5

Раковски

Стряма

лв/дка

27.00

22.00

32.00

11.00

8.00

39.00

6

Раковски

Чалъкови

лв/дка

38.00

30.00

32.00

11.00

8.00

39.00

7

Раковски

Шишманци

лв/дка

48.00

30.00

32.00

11.00

8.00

41.00

Общо за Община Раковски:

лв/дка

35.00

30.00

32.00

11.00

22.00

39.00

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА „РОДОПИ“

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

"Родопи"

Белащица

лв/дка

46.00

23.00

27.00

8.00

8.00

 

2

"Родопи"

Бойково

лв/дка

20.00

12.00

27.00

14.00

8.00

 

3

"Родопи"

Брани поле

лв/дка

32.00

58.00

27.00

8.00

8.00

 

4

"Родопи"

Брестник

лв/дка

30.00

30.00

28.00

8.00

8.00

 

5

"Родопи"

Брестовица

лв/дка

15.00

24.00

28.00

8.00

8.00

 

6

"Родопи"

Дедово

лв/дка

20.00

12.00

27.00

8.00

8.00

 

7

"Родопи"

Златитрап

лв/дка

21.00

10.00

27.00

8.00

8.00

 

8

"Родопи"

Извор

лв/дка

20.00

12.00

27.00

8.00

8.00

 

9

"Родопи"

Кадиево

лв/дка

31.00

15.00

27.00

8.00

8.00

 

10

"Родопи"

Крумово

лв/дка

32.00

40.00

27.00

8.00

8.00

 

11

"Родопи"

Лилково

лв/дка

20.00

12.00

27.00

8.00

8.00

 

12

"Родопи"

Марково

лв/дка

62.00

18.00

27.00

8.00

8.00

 

13

"Родопи"

Оризари

лв/дка

29.00

29.00

27.00

8.00

8.00

 

14

"Родопи"

Първенец

лв/дка

53.00

30.00

16.00

13.00

8.00

 

15

"Родопи"

Ситово

лв/дка

20.00

12.00

27.00

8.00

8.00

 

16

"Родопи"

Скобелево

лв/дка

20.00

20.00

27.00

8.00

8.00

 

17

"Родопи"

Устина

лв/дка

18.00

14.00

16.00

13.00

8.00

 

18

"Родопи"

Храбрино

лв/дка

10.00

12.00

27.00

8.00

8.00

 

19

"Родопи"

Цалапица

лв/дка

36.00

52.00

41.00

8.00

8.00

45.00

20

"Родопи"

Чурен

лв/дка

20.00

12.00

27.00

8.00

8.00

 

21

"Родопи"

Ягодово

лв/дка

29.00

40.00

27.00

8.00

8.00

 

Общо за Община „Родопи“:

лв/дка

31.00

40.00

27.00

12.00

8.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА САДОВО

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Садово

Ахматово

лв/дка

35.00

30.00

37.00

7.00

8.00

 

2

Садово

Богданица

лв/дка

34.00

30.00

37.00

7.00

8.00

 

3

Садово

Болярци

лв/дка

46.00

30.00

37.00

7.00

8.00

 

4

Садово

Караджово

лв/дка

42.00

36.00

10.00

7.00

8.00

 

5

Садово

Кочево

лв/дка

39.00

36.00

10.00

7.00

8.00

 

6

Садово

Милево

лв/дка

38.00

30.00

37.00

7.00

8.00

 

7

Садово

Моминско

лв/дка

45.00

34.00

10.00

7.00

8.00

 

8

Садово

Поповица

лв/дка

33.00

30.00

37.00

7.00

8.00

 

9

Садово

Садово

лв/дка

38.00

15.00

10.00

7.00

8.00

 

10

Садово

Селци

лв/дка

42.00

30.00

37.00

7.00

8.00

 

11

Садово

Чешнегирово

лв/дка

30.00

30.00

10.00

7.00

8.00

 

12

Садово

Катуница

лв/дка

26.00

57.00

10.00

7.00

8.00

 

Общо за Община Садово:

лв/дка

38.00

36.00

10.00

7.00

8.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ


по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насажд.

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Стамболийски

с. Йоаким Груево

лв/дка

51.00

38.00

19.00

7.00

8.00

 

2

Стамболийски

гр. Стамболийски

лв/дка

38.00

72.00

19.00

7.00

8.00

 

3

Стамболийски

с. Куртово Конаре

лв/дка

42.00

60.00

19.00

7.00

8.00

 

4

Стамболийски

с. Ново село

лв/дка

26.00

35.00

19.00

6.00

8.00

 

5

Стамболийски

с. Триводици

лв/дка

25.00

76.00

19.00

7.00

8.00

 

Общо за Община Стамболийски:

лв/дка

35.00

50.00

19.00

7.00

8.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА КРИЧИМ

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Кричим

гр. Кричим

лв/дка

38.00

33.00

46.00

6.00

26.00

 

Общо за Община Кричим:

лв/дка

38.00

33.00

46.00

6.00

26.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-

ще

1

Перущица

гр. Перущица

лв/дка

26.00

25.00

19.00

8.00

8.00

 

Общо за Община Перущица:

лв/дка

26.00

25.00

19.00

8.00

8.00

 

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ


по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насажд.

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Съединение

Голям Чардак

лв/дка

38.00

38.00

18.00

6.00

8.00

38.00

2

Съединение

Драгомир

лв/дка

24.00

21.00

17.00

7.00

23.00

 

3

Съединение

Любен

лв/дка

29.00

25.00

18.00

7.00

8.00

 

4

Съединение

Малък Чардак

лв/дка

36.00

13.00

18.00

6.00

8.00

21.00

5

Съединение

Найден Герово

лв/дка

34.00

25.00

19.00

7.00

8.00

 

6

Съединение

Неделево

лв/дка

24.00

30.00

18.00

7.00

8.00

 

7

Съединение

Правище

лв/дка

27.00

25.00

18.00

6.00

8.00

 

8

Съединение

Съединение

лв/дка

36.00

29.00

18.00

6.00

8.00

35.00

9

Съединение

Царимир

лв/дка

35.00

25.00

18.00

6.00

8.00

35.00

10

Съединение

Церетелево

лв/дка

27.00

25.00

18.00

6.00

18.00

 

Общо за Община Съединение:

лв/дка

33.00

25.00

18.00

6.00

22.00

35.00

АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ

ОБЩИНА ХИСАРЯ

№ по ред

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни
насаждения

Лозя

Пасище,
мера

Ливада

Оризи-
ще

1

Хисаря

Хисаря

лв/дка

11.00

10.00

19.00

11.00

10.00

 

2

Хисаря

Михилци

лв/дка

11.00

20.00

13.00

8.00

10.00

 

3

Хисаря

Черничево

лв/дка

16.00

15.00

13.00

7.00

19.00

 

4

Хисаря

Старо Железаре

лв/дка

15.00

19.00

13.00

9.00

15.00

 

5

Хисаря

Паничери

лв/дка

17.00

14.00

19.00

9.00

16.00

 

6

Хисаря

Ново Железаре

лв/дка

19.00

19.00

13.00

9.00

15.00

 

7

Хисаря

Мътеница

лв/дка

10.00

17.00

6.00

9.00

16.00

 

8

Хисаря

Старосел

лв/дка

13.00

13.00

16.00

11.00

18.00

 

9

Хисаря

Красново

лв/дка

15.00

24.00

16.00

9.00

22.00

 

10

Хисаря

Кръстевич

лв/дка

19.00

12.00

16.00

14.00

18.00

 

11

Хисаря

Беловица

лв/дка

21.00

19.00

13.00

9.00

15.00

 

12

Хисаря

Мало Крушево

лв/дка

24.00

28.00

13.00

13.00

30.00

 

Общо за Община Хисаря:

лв/дка

15.00

17.00

13.00

10.00

17.00

 

Протокола е изготвен в 3 еднообразни екземпляра и влиза в сила след подписването и одобрението му.
Копие от протокола да бъде изпратен на кметствата при общините на територията на област Пловдив за сведение.

Комисия: Председател: ..........П...............
                                               
/ ТБ /

1. ………….П……………..

/ ИД /

2. ………….П……………

/ ХШ /

3. …………П.…………….

/ ЕД /

 

4. ………….П……………..

 

5. ………….П……………..

 

6. ………….П……………..

/ ЦК /

/ ГГ /

/ НШ /

 

7. ………….П……………..

 

8. ………….П……………..

 

9. ………….П……………..

/ ГП /

/ КС-К /

/ РР /

 

10. ………….П……………..

 

11. ………….П……………..

 

12. ………….П……………..

/ СБ /

/ ЛЙ /

/ МИ /

 

13. ………….П……………..

 

14. ………….П……………..

 

15. ………….П……………..

/ АЛ /

/ ЙЯ /

/ НШ /

За общините: 

 • Асеновград
 • Брезово
 • Калояново
 • Карлово
 • Кричим
 • Куклен
 • Лъки
 • Марица
 • Перущица
 • Пловдив
 • Първомай
 • Раковски
 • Родопи
 • Садово
 • Сопот
 • Стамболийски
 • Съединение
 • Хисаря

Област: 

 • Пловдив

продавам нива харманли