Купуваме земя в землищата на община Стамболово
Продава лозе в Силен 002012

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, находяща се в землището на село Силен, община Стамболово.

Лозето се намира в местността Лозята и е сплощ 0,220дка.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

Землище - Силен

Номер на имот -...

Област Хасково - Средно годишно рентно плащане (лева/дка) 2022-2023 г.

Област Хасково - Средно годишно рентно плащане (лева/дка) 2022-2023 г.

Община ...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли