Агриада купува и продава земя с НТП Лозе

Община Средец

Продава земеделска земя в Белила

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - трайни насаждения /лозе/находяща се в село Белила, община Средец.

Площта на имота е 0,789дка, 9-ма категория на земята и...

» Продава земеделска земя в Белила « Вижте целия текст

Община Сунгурларе

Продава лозе в Грозден

Агриада ЕООД продава поземлен имот - ЛОЗЕ в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Имотът се намира в местността Коста дере и е с площ 11,959дка.

За информация 0889254752,...

» Продава лозе в Грозден « Вижте целия текст
Продава лозе в Сунгурларе 034001

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на град Сунгурларе.

Имотът е с площ 1,222дка, 6-та категория и се намира в местността Отсрещни лозя....

» Продава лозе в Сунгурларе 034001 « Вижте целия текст

Община Брезово

Продава лозе в Златосел 102122

Агриада ЕООД продава поземлен имот с НТП ЛОЗЕв землището на село Златосел, община Брезово, област Пловдив.

Имотът се намира в местността Старите лозя, с площ 0,800дка, 9 категория.

...
» Продава лозе в Златосел 102122 « Вижте целия текст

Община Стара Загора

Продава лозе в Оряховица 009006

Агриада ЕООД продава земеделски поземлен имот с НТП ЛОЗЕ в землището на село Оряховица, община Стара Загора.

Имотът се намира в местността МЕСОГУН, с площ 1,397дка, 10-та категория.

...
» Продава лозе в Оряховица 009006 « Вижте целия текст

Община Стамболово

Продава лозе в Силен 002012

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛОЗЕ, находяща се в землището на село Силен, община Стамболово.

Лозето се намира в местността Лозята и е сплощ 0,220дка....

» Продава лозе в Силен 002012 « Вижте целия текст

продавам нива харманли