Купуваме земя в землищата на община Чирпан
Средно годишно рентно плащане за 2023 г. за землищата от област Стара Загора

Определя действащи за календарната 2023 година стойности на средното годишно рентно плащане въз основа на данните, предоставените от общинските служби по земеделие, като изчисленията са направени на база на повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в...

Средно годишно рентно плащане за 2022 г. за землищата от област Стара Загора

Определя стойностите на средното годишно рентно плащане действащи за календарната 2022 година въз основа на данните, предоставените от общинските служби по земеделие, като изчисленията са направени на база на повече от половината договори...

Средно годишно рентно плащане за 2021 г. за землищата от област Стара Загора

Определя стойностите на средното годишно рентно плащане действащи за календарната 2021 година въз основа на данните, предоставените от общинските служби по земеделие, като изчисленията са направени на база на повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли