Купуваме земя в землищата на община Сунгурларе
Продава овощна градина в Сунгурларе 707036

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - овощна градина, находяща се в землището на град Сунгурларе.

Имотът е с площ 0,400дка, 6-та категория и се намира в местността СОСУРЛУКА.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

 • Землище - Сунгурларе
 • ...
Продава нива в Сунгурларе 090014

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща в землището на град Сунгурларе.

Имотът е с площ 1,591дка, 6-та категория и се намира в местността Кайка дере

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

 • Землище - Сунгурларе
 • Номер на...
Продава лозе в Сунгурларе 034001

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящо се в землището на град Сунгурларе.

Имотът е с площ 1,222дка, 6-та категория и се намира в местността Отсрещни лозя.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

 • Землище - Сунгурларе
 • Номер...
Продава нива в Терзийско

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Терзийско, община Сунгурларе.

Имотът е с площ 18,994дка, 9-та категория и се намира в местността Ганчовата чешма.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

 • Землище -...
Продава нива в Грозден

Агриада ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Нивата се намира в местността Назарата и е с площ 5.698дка.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

 • Номер на имот - 480006
 • Площ - 5,698дка
 • Местност...
Продава овощна градина в Грозден

Агриада ЕООД продава земеделски имот с НТП овощна градина в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Имотът се намира в местността Орехите и е с площ 1,800дка.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

 • Землище - Грозден
 • Номер на имот - 310027...
Продава лозе в Грозден

Агриада ЕООД продава поземлен имот - ЛОЗЕ в землището на село Грозден, община Сунгурларе.

Имотът се намира в местността Коста дере и е с площ 11,959дка.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

 • Номер на имот - 260026
 • Площ - 11,959дка
 • ...
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за територията на Област Бургас, определени на база предходната стопанска 2022/2023 година
Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за територията на Област Бургас, определени съгласно § 2”е” от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2021 /20...
Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени на база предходната стопанска 2016/2017 година за територията на Област Бургас

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно § 2”е” от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2016/2017 година за територията на Област Бургас по общини и...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли