Купуваме земя в землищата на община Любимец
Област Хасково - Средно годишно рентно плащане (лева/дка) 2022-2023 г.

Област Хасково - Средно годишно рентно плащане (лева/дка) 2022-2023 г.

Община ...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли