Купуваме земя в землищата на община Братя Даскалови
Продава земеделска земя в Голям дол 015018

Агриада продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.
Площта на имота е 6,000дка, 9-та категория. Намира се в местността Кольовата сая.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

  • ...
Продава пасище в Голям дол

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище с храсти, 7-ма категория, в землището на село Голям Дол, община Братя Даскалови.

Имотът е с площ 3,701дка и се намира в местността Церака.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

  • Землище - Голям дол...
Средно годишно рентно плащане за 2023 г. за землищата от област Стара Загора

Определя действащи за календарната 2023 година стойности на средното годишно рентно плащане въз основа на данните, предоставените от общинските служби по земеделие, като изчисленията са направени на база на повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в...

Средно годишно рентно плащане за 2022 г. за землищата от област Стара Загора

Определя стойностите на средното годишно рентно плащане действащи за календарната 2022 година въз основа на данните, предоставените от общинските служби по земеделие, като изчисленията са направени на база на повече от половината договори...

Средно годишно рентно плащане за 2021 г. за землищата от област Стара Загора

Определя стойностите на средното годишно рентно плащане действащи за календарната 2021 година въз основа на данните, предоставените от общинските служби по земеделие, като изчисленията са направени на база на повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли