Купуваме земя в землищата на община Средец
Продава пасище 6,298дка в Радойново 070003
Продава пасище в Радойново

Агриада продава земеделска земя - пасище с храсти в землището на село Радойново, община...

Продава земеделска земя в Белила
Продава лозе в Белила

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - трайни...

Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за територията на Област Бургас, определени на база предходната стопанска 2022/2023 година
Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за територията на Област Бургас, определени съгласно § 2”е” от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2021 /20...
Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени на база предходната стопанска 2016/2017 година за територията на Област Бургас

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно § 2”е” от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2016/2017 година за територията на Област Бургас по общини и...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли