Купуваме земя в землищата на община Ракитово
Размер на средно годишно рентно плащане за 2023 година в Област Пазарджик
Извлечение от протокола от 23.01.2024 г. на комисията за определяне на
средното годишно рентно плащане за 2023 г., лв/дка
 ...
Размер на средно годишно рентно плащане за 2021 година в Област Пазарджик

Извлечение от протокола от 21.01.2022 г. на комисията за определяне на средното годишно рентно плащане за 2021 г.

№ по ред ОБЩИНА...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли