Купуваме земя в землищата на община Търговище
Размер на средно рентно плащане за стопанската 2021/2022 година област Търговище

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли