Купуваме земя в землищата на община Твърдица
Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване (за предходната година) за стопанската 2023/2024 г. лв./дка

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ РАЗМЕР:

на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване в левове на декар, съгласно §2е от ЗИД на ЗСПЗЗ на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в...

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване (за предходната година) за стопанската 2022/2023 г. лв./дка

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ РАЗМЕР:

на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за предходната година ( 2021/2022 г. ) в левове на декар, съгласно §2е от ЗИД на ЗСПЗЗ...

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване (за предходната година) за стопанската 2021/2022 г. лв./дка

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ РАЗМЕР:

на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване (за предходната година), който ще се прилага за стопанската 2021/2022 г. лв./дка., в левове на декар, съгласно §2е от ЗИД на ЗСПЗЗ на база ...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли