Купуваме земя в землищата на община Перник
Продава нива в Ярджиловци 072018

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Ярджиловци, община Перник.

Нивата се намира в местността БИБОВИЦА и е с площ 2000 кв.м.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

Землище - Ярджиловци

Номер...

Продава ливада в Ярджиловци 018011

Агриада ЕООД продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ливада, находяща се в землището на село Ярджиловци, община Перник.

Ливадата се намира в местността ГОРНИ РАЕЦ и е сплощ 403 кв.м.

За информация 0889254752, 0876487474 Добрева

Землище - Ярджиловци

...

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2023 година за землищата и общините на територията на област Перник

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2023 година, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ, за землищата и общините на територията на област Перник, както следва:

СПИСЪК
на средната стойност на рентните вноски за ползване на...

Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2021 г. област Перник

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2021 година, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ, за землищата и общините на територията на област Перник, както следва:

С П И С Ъ К
на средната...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли