Купуваме земя в землищата на община Карнобат
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за територията на Област Бургас, определени на база предходната стопанска 2022/2023 година
Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за територията на Област Бургас, определени съгласно § 2”е” от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2021 /20...
Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени на база предходната стопанска 2016/2017 година за територията на Област Бургас

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно § 2”е” от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2016/2017 година за територията на Област Бургас по общини и...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли