Купуваме земя в землищата на община Карлово
Средното годишно рентно плащане (СГРП) за всяко землище по общини и Начин на трайно ползване (НТП) област Пловдив за 2023 г.

П Р О Т О К О Л

за изчислените стойности на Средното годишно рентно плащане (СГРП) за всяко землище по общини и Начин на трайно ползване (НТП)

Днес, 25.01.2024 г. от 13:00 часа, в Областна дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив,...

Размер на средното годишно рентно плащане 2021 г. област Пловдив

П Р О Т О К О Л
за
изчислените стойности на Средното годишно рентно плащане (СГРП) за всяко землище по общини и Начин на трайно ползване (НТП)

Днес, 28.01.2021 г. от 11:00 часа, в Областна дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив, находяща се на бул. „Марица” №...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли